Ekofisk 2/4 S Print
Ekofisk 2/4 S
Ekofisk 2/4 S

Ekofisk 2/4 S var en stigerørsplattform for Statpipe-ledningen der den kom inn til Ekofisk.  Plattformen var eid av Statpipe.  Plattformen ble installert i 1984 og kom i drift i 1985.  Den ble nedstengt i 1998 og hele overdelen av plattformen ble fjernet i 2001 ved hjelp av løftefartøyet "Thialf" og senere hugget opp ved Lyngdal Recycling i Lyngdal.  Understellet og brofundamentet står igjen og vil bli fjernet senere. 

Transportsystemet Statpipe består av et 880 km langt rørledningssystem med to stigerørsplattformer  og en terminal på Kårstø.  Feltene Statfjord, Gullfaks, Snorre, Brage, Tordis, Veslefrikk og Heimdal er knyttet til systemet. Rikgass fra feltene i nordlige Nordsjø (Gullfaks, Statfjord og Osebergområdet) blir transportert gjennom Statpipe til Kårstø, der våtgassen utskilles og fraksjoneres til kommersielle NGL-produkter for videre transport som flytende skipslaster.  Tørrgassen ble transportert i en 28" rørledning til stigerørsplattformen Draupner 16/11-S og videre til Ekofisk 2/4-S for deretter å gå til Emden i Norpipe.  Denne rørledningen er nå lagt om.

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower