Cod 7/11 A Print
Cod 7/11 A
Cod 7/11 A

Cod 7/11 A er en kombinert bore-, produksjons- og boligplattform på 75 meter vanndyp i blokk 7/11 på norsk sokkel, 75 km nordvest for Ekofisk-senteret.  Et eget flammetårn er forbundet med plattformen via en gangbro.  Selve plattformen ble knyttet til Ekofisk 2/4 R med en 16" olje/gass rørledning, til Mimefeltet med 7" og 2" rørledninger og til Ulafeltet med en 10" rørledning.  Det var 9 produserende brønner under plattformen.  Boligmodulen var bygget for et mannskap på 52 personer.

Plattformunderstellet og dekksrammen ble produsert av UIE i St Wandrille mens produksjonsmodulene kom fra Burntisland Fabricators i Scotland og boremodulen fra Rotterdam Dry Dock.  

Cod 7/11 A ble installert i 1975 og produksjonen startet i 1977. Borerigg med utstyr ble fjernet i oktober 1997.  Plattformen ble stengt og fraflyttet i 1998.  Prosessanlegget ble rengjort og brønnene plugget og sikret.  Plattformen vil bli fjernet innen 2013.

Prosessanlegget for gass og gasskondensat:

Separasjon:
To parallelle sjøvannskjølte oljekjølere.
En 3-fase separator (6,1 x 1,8 meter)

Test separasjon:
En sjøvannskjølt oljekjøler
En test separator (3,6 x 1 meter)

Fiskalt målesystem.

Gasstørkeanlegg:
Glykol gasstørkeanlegg med scrubber og glykol contactor (20 x 2,1 meter)
Glykol gjenvinningsanlegg.
Filter for tørking av produsert kondensat.

Frem til Cod 7/11 A ble stengt i juli 1998 hadde den produsert:
2,879132 mill. Sm3 olje (millioner standard kubikkmeter)
7,279260 bill. Sm3 gass (milliarder standard kubikkmeter)
0,524337 mill. tonn NGL (Natural Gas Liquids)
11,21442 mill. Sm3 o.e. (olje-ekvivalenter)

Konstruksjonsdel

Tørrvekt (tonn)

Hovedmål

Kommentarer

Hoved-plattform

Over-bygning

4462
(Moduler)

597
(Modulstøtteramme)

Lukket volum av dekk og moduler (uten boligkvarter og helikopterdekk)
=15552 m3

Dekksareal
= 1300 m2

13 moduler
inklusiv modulstøtte-ramme. Rammen stikker ned til skjøt med toppen av understellet.

Under-stell

4357
(Understell + pæler ned til slamlinje)

1592
(Marin begroing + pælemørtel)

1000
(Lederør + stigerør)

Bredde ved bunn
= 75,5 m x 44,0 m

Bredde ved topp
= 54,1 m x 19,9 m

Høyde
= 85 m

(84?)

8-benet understell med fundamentering-spæler gjennom hver av de 8 hovedbena på understellet.

8 lederør og 1 stigerør.

Flamme-tårn

Tårn og dekk

150

Tårn
= 43 m

Støtteramme
= 16 m

Dekket stikker ned til skjøt med toppen av understellet.

Under-stell

772
(Understell + pæler ned til slamlinjen)

64
(Marin begroing + pælemørtel)

Høyde
= 83,7 m

3-benet understell med fundamenterings-pæler gjennom hver av de hovedbena på understellet.

Gangbro 1

 

91

Lengde
= 90,5 m

 

 

 

Tegning Cod 7/11 A
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower