Ekofisk 2/4 J Print
Ekofisk 2/4 J
2/4J

Ekofisk 2/4 J, som ble tatt i bruk i 1998, er en transport- og prosesseringsplattform. All produksjon fra Ekofisk-senteret og satellitt plattformene på Ekofisk går til denne plattformen før gassen sendes via rørledning til Emden, og oljen i rørledning til Teesside.   Ekofisk 2/4 J er den sentrale plattformen i Ekofisk II.  I tillegg til produksjonen fra hovedfeltet Ekofisk, kommer olje og gass fra Eldfisk, Tor og Valhall til plattformen.  Fra Gyda og Ula kommer henholdsvis gass og olje for å bli med Ekofisk-områdets egen produksjon til Teesside og Emden.

Oppgaven til Ekofisk 2/4 J er å skille olje, gass og vann fra hverandre - og gi gass og olje et starttrykk på veien til Emden i Tyskland og Teesside i Storbritannia.  I tillegg har plattformen utstyr for tilbakeføring av gass til reservoaret.

Ekofisk 2/4 J har en kapasitet til å kunne behandle 21,2 millioner kubikkmeter gass pr. døgn og 350.000 BOPD i tillegg til 90.000 BOPD Eldfisk olje i bypass.  Vannbehandlingskapasiteten er på 150.000 BWPD.

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower