H-7 Print
Norpipe GNSC-H7
H-7 (2)

Gassrørledningen mellom Ekofisk og Emden i Tyskland kom i drift i september 1977. Gassen får starttrykk i kompressorene på Ekofisk-senteret (132 bar). Den 443 kilometer lange distansen til Emden er delt i tre like deler, og når en tredjepart av veien er tilbakelagt, står en kompressorplattform, B-11, og opprettholder trykket dersom det er behov for det. Gassen tilbakelegger da den neste tredjedelen av distansen til en ny og tilnærmet identisk kompressorplattform, H-7. Også denne har som oppgave å opprettholde trykket i gassrørledningen, men det er sjelden det er behov for ny trykkøkning på denne siste delen av reisen til Emden. Begge plattformene står på tysk kontinentalsokkel, mens rørledningen også passerer dansk sokkel i en lengde av 48 kilometer.  Rørledningen er gravd ned eller dekket med sand. I den siste delen inn mot kysten av Øst-Friesland i Tyskland passerer den under øya Juist - før den når land nord for Emden. Kapasiteten i rørledningen er omlag 60 millioner standard kubikkmeter (2,1 milliarder kubikkfot) gass per døgn. I tillegg til gass fra feltene i Ekofisk-området, transporteres gass fra Valhall, Hod, Ula, Gyda og Statpipe-systemet (i hovedsak fra feltene Statfjord og Gullfaks).

Plattformen ble bygget i 1976, og har seks dekk.  Det faste mannskapet består av 14 personer totalt, men i tillegg er det ofte forskjellig servicepersonell om bord.  Av det faste mannskapet er det tre innen forpleining.  De 11 ConocoPhillips-ansatte består av en plattformsjef, en sykepleier/radio-operatør, åtte operatører og en hjelpearbeider.  De åtte operatørene dekker i tillegg til selve operatørfunksjonen forskjellige andre fag som gjør at man er selvhjulpet i de fleste situasjoner.  I løpet av 1986 fikk begge plattformene egne satellittantenner slik at de kunne ta ned norsk TV.

Boligkvarteret på pumpeplattformene med 24 sengeplasser ble pusset opp i 1981 og  oppgradert sommeren 1990.  Arbeidet med oppgraderingen besto hovedsakelig i ombygging av alle lugarer til tomannslugarer med dusj og toalett.  Kjøkken og garderober ble gitt en fornying og det ble bygget garderober for kvinner.  En ny modul inneholdende oppholdsrom for ikke-røkere, et røkerom, treningslokale og biljardrom ble også installert.  Under arbeidet lå boligriggen ”West Gamma” ved pumpeplattformen.

Samme år ble det også satt i gang arbeid med å oppgradere utstyret om bord.  Rørledningens opprinnelige kapasitet var beregnet til 2,1 milliarder standard kubikkfot gass per dag, men etter flere års bruk viste tester at den maksimale kapasiteten var redusert til 1,975 milliarder standard kubikkfot.  For igjen å kunne nå den opprinnelige kapasiteten ble det nødvendig å øke trykket i kompressorene, samtidig som kraftforsyningene fra turbinene måtte økes.  Både på Ekofisk-Tanken og på pumpeplattformene H-7 og B-11 ble kompressorer og turbiner oppgradert.  På Ekofisk-Tanken ble også gasskjølerne skiftet ut.  Parallelt med dette arbeidet ble også kontollsystemene oppgradert.  Kontrollpanelene på turbinene og kompressorene ble skiftet ut og måleinstrumenter som til enhver tid kunne foreta målinger i turbiner og kompressorer ble installert.

Nærmeste nabo til B-11 er et dansk oljefelt, mens H-7 ligger midt i skipsleia.  Den 12 november 1977 havarerte ”M/S Hero” 15 nautiske mil vest av plattformen.  Havariet skjedde ved 13-tiden på dagen, og ved 21-tiden var båten fortsatt i drift med kurs rett mot plattformen.  Alle 14 om bord gjorde seg klar til å forlate plattformen med helikopter – sjøen var for høy til at livbåter kunne brukes.  Klokken 21.40 passerte båten med 400 meters klaring.  Faren var over!  

Den 30. september 1995 ble plattformen truffet av det tyske lasteskipet ”Reint”.  Vaktbåten forsøkte å hindre kollisjonen, men uten resultat.  Som en sikkerhetsforanstaltning ble produksjonen stengt ned, men til alt hell var det bare mindre skader på plattformen.  Årsaken skyltes mangelfull vakt i skipets styrehus.     

Operatøransvaret for plattformene B-11 og H-7 ble ved inngangen til 2003 overført til det statlig eide Gassco. Operatørskiftet betyr for øvrig lite for driften av plattformene da det fortsatt er ConocoPhillips som utfører dette arbeidet, men nå som underleverandør på oppdrag for Gassco.

 

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower