B-11 Print
Norpipe GNSC-B11
B-11

Gassrørledningen til Emden kom i drift i september 1977. Gassen får starttrykk i kompressorene på Ekofisk-senteret (132 bar). Den 443 kilometer lange distansen til Emden er delt i tre like deler, og når en tredjepart av veien er tilbakelagt, står en kompressorplattform, B-11, og opprettholder trykket dersom det er behov for det. Gassen tilbakelegger da den neste tredjedelen av distansen til en ny og tilnærmet identisk kompressorplattform, H-7. Også denne har som oppgave å opprettholde trykket i gassrørledningen, men det er sjelden det er behov for ny trykkøkning på denne siste delen av reisen til Emden. Begge plattformene står på tysk kontinentalsokkel, mens rørledningen også passerer dansk sokkel i en lengde av 48 kilometer.
Rørledningen er gravd ned eller dekket med sand. I den siste delen inn mot kysten av Øst-Friesland i Tyskland passerer den under øya Juist - før den når land nord for Emden. Kapasiteten i rørledningen er omlag 60 millioner standard kubikkmeter (2,1 milliarder kubikkfot) gass per døgn. I tillegg til gass fra feltene i Ekofisk-området, transporteres gass fra Valhall, Hod, Ula, Gyda og Statpipe-systemet (i hovedsak fra feltene Statfjord og Gullfaks).

Plattformen ble bygget i 1976 og den har 6 dekk.  Det faste mannskapet består av 14 personer totalt, men i tillegg er det ofte forskjellig servicepersonell om bord.  Av det faste mannskapet er det tre innen forpleining.  De 11 ConocoPhillips-ansatte består av en plattformsjef, en sykepleier/radio-operatør, åtte operatører og en hjelpearbeider.  De åtte operatørene dekker i tillegg til selve operatørfunksjonen forskjellige andre fag som gjør at man er selvhjulpet i de fleste situasjoner.  I løpet av 1986 fikk begge plattformene egne satellittantenner slik at de kunne ta ned norsk TV.

Boligkvarteret på pumpeplattformene med 24 sengeplasser ble pusset opp i 1981 og  oppgradert sommeren 1990.  Arbeidet med oppgraderingen besto hovedsakelig i ombygging av alle lugarer til tomannslugarer med dusj og toalett.  Kjøkken og garderober ble gitt en fornying og det ble bygget garderober for kvinner.  En ny modul inneholdende oppholdsrom for ikke-røkere, et røkerom, treningslokale og biljardrom ble også installert.  Under arbeidet lå boligriggen ”West Gamma” ved pumpeplattformen.

Samme år ble det også satt i gang arbeid med å oppgradere utstyret om bord.  Rørledningens opprinnelige kapasitet var beregnet til 2,1 milliarder standard kubikkfot gass per dag, men etter flere års bruk viste tester at den maksimale kapasiteten var redusert til 1,975 milliarder standard kubikkfot.  For igjen å kunne nå den opprinnelige kapasiteten ble det nødvendig å øke trykket i kompressorene, samtidig som kraftforsyningene fra turbinene måtte økes.  Både på Ekofisk-Tanken og på pumpeplattformene H-7 og B-11 ble kompressorer og turbiner oppgradert.  På Ekofisk-Tanken ble også gasskjølerne skiftet ut.  Parallelt med dette arbeidet ble også kontollsystemene oppgradert.  Kontrollpanelene på turbinene og kompressorene ble skiftet ut og måleinstrumenter som til enhver tid kunne foreta målinger i turbiner og kompressorer ble installert.

Evakuering av B-11
Alt gikk rolig for seg da 23 av mannskapet på 28 ble evakuert fra plattformen 28. januar 1994.  Årsaken var at seks containere ble vasket over bord i sterk storm fra skipet ”Edzel” nord for plattformen med antatt drift rett mot B-11.  Det var antatt at noen av containerne kunne flyte og skade riggen.  Plattformen ble stengt ned og mannskapet fløyet over til ”Mærsk Explorer” på dansk sokkel.  I fem timer var gassleveransen stengt ned, men da en container ble funnet et godt stykke fra plattformen, ble produksjonen gjenopptatt.

Operatøransvaret for plattformene B-11 og H-7 ble ved inngangen til 2003 overført til det statlig eide Gassco. Operatørskiftet betyr for øvrig lite for driften av plattformene da det fortsatt er ConocoPhillips som utfører dette arbeidet, men nå som underleverandør på oppdrag for Gassco.

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower