Feltorganisasjon Print
Feltorganisasjon 1973 - 1998
Org2
Ekofisksenteret 1986

av Kristin Øye Gjerde

Organisasjoner er som en levende organisme som fødes, vokser og når moden fase. Grunnlaget for feltorganisajonen ble lagt ved funnet av Ekofisk i desember 1969.

De følgende artiklene omhandler  feltorganisasjonen ved noen utvalgte "stoppunkter" i det som nå kalles Ekofisk I's historie, det vil si fram til 1998: 
- Første overblikksbilde er fra 1973 da prøveproduksjonen på Ekofisk-feltet var gjennomført og den første utbyggingsfasen av de faste installasjonene var kommet i gang.
- Neste utkikkspunkt er i 1979. Ekofisk-senteret var da etablert, og utbyggingen av hele Ekofisk-området pågikk for fullt.
- Ved stoppunktet i 1986 nærmet utbyggingen av Ekofisk-området seg toppen både når det gjaldt antall installasjoner og antall ansatte offshore.
- Ved det siste stoppunktet, i 1994, var Ekofisk-området kommet i moden fase, og det var behov for nedbemanninger og periodevis omstrukturering for at organisasjonen skulle  fungere mest mulig effektivt.

Feltorganisasjonen har selvsagt fortsatt å utvikle seg etter den tid. Punktum for første fase i Ekofisk-områdets historie basert på ”gammeldags” tekologi var i 1998 da Ekofisk II startet opp. Selskapet tok da i bruk alle muligheter som ligger i moderne datateknologi. Oppstart av nye plattformer og nedstenging av nye har selvsagt influert på sammensetningen av selskapets offshoreorganisasjon slik den er idag, men det er en annen historie.

Kildene til de følgende artiklene er hovedsakelig Phillips organisasjonskart, suplert av Stig S. Kvendseths bok Funn! Historien om Ekofisks første 20 år og kommentarer fra Egil Lima.

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower