Eldfisk 2/7 A Print
Eldfisk 2/7 A
Eldfisk 2/7 A

Eldfisk 2/7 A er en kombinert bore-, produksjon- og boligplattform.  Det er en gangbro over til Eldfisk 2/7 FTP.  Eldfisk 2/7 A opererer som en brønnhodeplattform med 30 produserrende brønner.  Produksjonsstrommen av hydrokarboner blir samlet i tre ledninger og sendt over til Eldfisk 2/7 FTP for prosessering. 

Eldfisk-reservoaret ligger omtrent 16 km syd for Ekofisk-senteret på 68 meter vanndyp.  På Eldfisk-feltet er det fire plattformer, 2/7 A, 2/7 B, 2/7 FTP og 2/7 E.  Plattformen Embla 2/7 D er koblet til Eldfisk 2/7 FTP via en rørledning.  Olje og gass fra Eldfisk og Embla gikk i rørledninger til Ekofisk 2/4 R, men i 1998 ble disse lagt om til Ekofisk 2/4 J.

I 1982 ble boligmodulen skiftet ut ved hjelp av løftefartøyet "D/B Odin".  I forbindelse med utskiftingen ble også "Safe Concordia" benyttet som boligplattform.  Den nye boligmodulen inneholder 112 sengeplasser i tomannslugarer.  Modulen er på 6 etasjer mot 4 i den gamle.

Understellet til Eldfisk 2/7 A ble bygget av N.A.P.M. i Vlissingen og dekket av Weldit.

Eldfisk 2/7 A var den første installasjonen i Nordsjøen som fikk et "Safedeck" helikopterdekk.  Dette ble bygget ved Oil Industry Services i Kristiansand og montert på den nye boligmodulen ved Stord Verft.  Dekket inkorporerer et nyutviklet brannslukningssystem.  

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower