Ekofisk 2/4 K Print
Ekofisk 2/4 K
Ekofisk 2/4 K

Ekofisk 2/4 K som er en kombinert bore-, vanninjeksjons- og boligplattform, ble installert i 1986.  Boligmodulen har 182 sengeplasser fordelt på seks etasjer.   Den er koblet til Ekofisk 2/4 B med en gangbro.

Plattformene Ekofisk 2/4 K og Ekofisk 2/4 B befinner seg 3 kilometer nord for Ekofisk-senteret. Flytiden derfra er to-tre minutter.

Mens byggingen av de forskjellige delene til plattformen pågikk for fullt, var den oppjekkbare boreriggen "Dyvi Beta" på plass ved siden av Ekofisk 2/4 B for å forhåndsbore flest mulig innsprøytingsbrønner.  Understellet ble bygget ved Aker Verdal og dekksrammen av Haugesund Mekaniske Verksted.  Verdens største kranfartøy - DB 102 - utførte installasjonen på feltet.

Vanninnsprøyting blir brukt for å øke utvinningen av olje og gass.  Vannets funksjon er å virke som en trykkvedlikeholder som erstatter oljen og gassen i reservoaret etterhvert som disse blir produsert.  Vannet som blir sprøytet inn må gjennomgå en omstendelig prosess med filtrering og tilsetting av bestemte kjemikalier.  Ekofisk 2/4 K representerer en ny generasjon plattformer på Ekofisk.  Den er utstyrt med det siste nye av teknikk - datamaskiner og digitalisering er tatt i bruk i større utstrekning enn på de eldre plattformene i Ekofisk-området. 

Fra 1990 har Ekofisk 2/4 K forsynt plattformen Ekofisk 2/4 W med vann slik at trykket også kunne holdes oppe i den sydlige delen av reservoaret.  Senere fikk også Ekofisk 2/4 K tilført innsprøytingsvann fra Eldisk 2/7 E. 

Ekofisk 2/4 K ble utstyrt med to boretårn.  Hovedtårnet (Rigg 48) borer ned til toppen av reservoaret og deretter overtar den mindre (Rigg 50) jobben med å bore seg ned gjennom reservoaret og komplettere brønnen.

Siden Ekofisk 2/4 K-plattformen er knyttet til Ekofisk 2/4 B med gangbro, fikk den en stor og moderne boligmodul som også huser de som arbeider på Ekofisk 2/4 B.    I 1995 ble kontrollpulten på Ekofisk 2/4 B flyttet over til Ekofisk 2/4 K og derved kunne driften fra begge plattformene styres fra kontrollrommet på Ekofisk 2/4 K.

Fra midten av mai 1999 overtok Ekofisk 2/4 K fjernovervåking av Edda 2/7 C og Albuskjell 1/6 A.  Disse plattformene var da nedstengt og i stedet for å ha plattformene bemannet frem til den permanente plugging av brønnene, ble en løsning med fjernovervåking av bl.a. nødavstenging, brann- og gassystemer, ventilasjon, strømforsyning og brønnstatus innført. 

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower