Albuskjell 2/4 F Print
Albuskjell 2/4 F
Albuskjell 2/4 F

Albuskjell 2/4 F plattformen er svært lik Albuskjell 1/6 A og var en kombinert bore, produksjons- og boligplattform i blokk 2/4.  Albuskjell 2/4 F står på 71 meter vanndyp 13 km vest for Ekofisk- senteret.  Avstanden til Albuskjell 1/6 A er 8 km.  Et separat flammetårn er forbundet med plattformen via en gangbro.  Plattformen produserte fra 11 brønner.  Prosessanlegget om bord besto av en tre-fase separator for gass, olje og vann, en testseparator, glykol gasstørkeanlegg med glykolgjenvinning, filter for produsert kondensat og en fiskal målestasjon for olje og gass.  Gass og olje som  kom fra Albuskjell 1/6 A ble blandet med olje og gass fra Albuskjell 2/4 F.  Eksporten gikk videre til Ekofisk 2/4 R via en 18" oljerørledning og en 24" gassrørledning. 
 

Stålunderstellet ble bygget av N.A.P.M. i Vlissingen og dekksrammen av Aker Stord.  Plattformen ble installert i 1977 med produksjonsstart i juli 1979.  I 1983 ble boligkvarteret skiftet ut med et nytt som var produsert av Offshore Industry Services (OIS) i Kristiansand.  Ny kapasitet ble da 96 personer.  Det gamle boligkvarteret ble gitt i gave til Trondheim Maritime Høgskole på Lade.  Produksjonen på plattformen ble stengt i 1990.  Boreriggen og boremodulene ble fjernet i 1997.  Prosessanlegget ble rengjort og brønnene plugget og sikret.  Plattformen vil bli fjernet innen 2013.

Samlet vekt er 18.900 tonn. 
 

Frem til Albuskjell-feltet ble stengt i juli 1998 hadde det produsert:

7,353865 mill. Sm3 olje (millioner standard kubikkmeter)
15,53439 bill. Sm3 gass (milliarder standard kubikkmeter)
0,990139 mill. tonn NGL (Natural Gas Liquids)
24,89468 mill. Sm3 o.e. (olje-ekvivalenter)

Konstruksjonsdel

Tørrvekt (tonn)

Hovedmål

Kommentarer

Hoved-plattform

Over-bygning

9149
(Moduler)

2192
(Modul-støtteramme)

Lukket volum av dekk og moduler (uten boligkvarter og helikopterdekk)
=28148 m3

Dekksareal
= 3240 m2

24 moduler inklusiv modulstøtte-ramme. Rammen stikker ned til skjøt med toppen av understellet.

Under-stell

5550
(Understell + pæler ned til slamlinje)

548
(Marin begroing + pælemørtel)

2485
(Lederør + stigerør)

Bredde ved bunn
= 65 m x 50 m

Bredde ved topp
= 46 m x 31 m

Høyde
= 79,7 m

12-benet understell med fundamenterings-pæler gjennom hver av de 12 hovedbena på understellet.

17 lederør og 2 stigerør.

Bro-støtte

Dekk

87

 

Dekket stikker ned til skjøt med toppen av understellet.

Under-stell

772
(Understell + pæler ned til slamlinjen)

64
(Marin begroing + pælemørtel)

Høyde
= 76,5 m

3-benet understell med fundamenterings-pæler gjennom hver av de 3 hovedbena på understellet.

Flamme-tårn

Tårn og dekk

385

 

Dekket stikker ned til skjøt med toppen av understellet.

Under-stell

772
(Understell + pæler ned til slamlinjen)

64
(Marin begroing + pælemørtel)

Høyde
= 76,5 m

3-benet understell med fundamenterings-pæler gjennom hver av de 3 hovedbena på understellet.

Gangbro 1

 

318

Lengde
= 86,4 m

 

Gangbro 2

 

344

Lengde
= 96,4 m

 

 

Tegning Albuskjell 2/4 F
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower