Tor 2/4 E Print
Tor 2/4 E
Tor 2/4 E

Tor 2/4 E, som ble installert i 1975 og kom i drift i 1977, er en kombinert bore-, produksjons- og boligplattform som ligger 13 km nordøst for Ekofisk-senteret.  Havdybden er 70 meter.  Det er et separat flammetårn som er forbundet med Tor 2/4 E med en gangbro.  Plattformens høyeste punkt er 73 meter over havflaten. 

Feltet ble oppdaget allerede i 1970 av Amoco som boret i naboblokken 2/5.  Det viste seg senere at reservoaret strekker seg inn i begge blokkene, og derfor ble også eierskapet fordelt etter en antatt mengde hydrokarboner i hver blokk (Phillips ca. 75% og Amoco ca. 25%).  Tor-feltet produserer olje og gass fra to formasjoner - Tor-formasjonen og Ekofisk-formasjonen.

Under plattformen er det 15 produserende brønner.  Produksjonen blir separert i en 3-fase produksjons separator og stabilisert før den transporteres til Ekofisk 2/4 R i en 12" rørledning.  Gassen blir tørket og transportert til Ekofisk 2/4 R i en 14" rørledning.  Disse rørledningene ble i 1998 lagt om til Ekofisk 2/4 J.

Boligmodulen kunne opprinnelig ta 58 personer, men i 1982 ble denne skiftet ut med en ny modul som var bygget ved Stord Verft.  Kapasiteten ble derved øket til 96 personer i tomannsrom. Løfteoperasjonen ble foretatt med løftefartøyet "Balder" fra Heerema Seaways.   I tillegg til boligmodulen ble også en modul som inneholdt vaskeri og verksted løftet ombord på plattformen.  

I 1989 ble det installert en ny gassløft-modul på Tor 2/4 E.  Dette gjorde det mulig å øke gassløftkapasiteten fra tre til åtte brønner.  Modulen ble bygget i USA og løftet på plass av løftefartøyet DB 102. 

 

hjørneTor2-4E
Medietyper
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower