Embla 2/7 D Print
Embla 2/7 D
embla

Embla-plattformen er en ubemannet og fjernstyrt brønnhodeplattform.  Prosessering av olje og gass skjer på Eldfisk 2/7 FTP som ligger 5,2 km mot nord. 

Allerede i 1965 fikk Phillipsgruppen tildelt blokk 2/7.  Embla-reservoaret ligger i den sørlige delen av denne blokken.  I 1974 ble de første brønnene boret ned til 4500 - 5000 meter, men med datidens tilgjengelige boreutstyr var trykket og temperaturen for høy til å foreta testing.  Boringen og testingen av den første produksjonsbrønnen ble utført i 1988 og den neste i 1990.  Begge disse brønnene viste svært lovende resultater. Produksjonsstart var i mai 1993. 

Sandsteinreservoaret på Embla er minst 250 millioner år gammelt.  De andre feltene på Ekofisk består av finmalt kalkstein eller kritt som er om lag 70 millioner år.  I Embla-reservoaret ligger temperaturen på 160 grader Celsius mens 125 grader Celsius er det vanlige i kalkreservoarene tusen meter høyere oppe.  Trykket i de dype sandsteinsreservoar-formasjonene er nesten dobbelt så stort som i kalkreservoarene.

Understellet til plattformen ble bygget av det nedelandske skipsverftet Heerema og montert på plass av kranbåten M 7000.  Det er 84 meter høyt og har en vekt på 2300 tonn. 

Kraftforsyningen og kommunikasjon til Embla 2/7 D blir overført fra Eldfisk via en 5,2 kilometer lang sjøkabel som består av tre kraftledere for overføring av elektrisk kraft, samt åtte fiberoptiske ledere for data- og telekommunikasjon.   

Plattformen har 6 produksjonsbrønner og en gjennomsnittlig produksjon på ca. 7.000 fat olje per dag.  All prosessering og måling skjer på Eldfisk 2/7 FTP. Det går derfor en 14" rørledning til Eldfisk 2/7 FTP.  Denne rørledningen ble produsert ved Wick i Scotland og fløtet ut til feltet i ett stykke.  Plattformen er utstyrt med brønnhodeområde, helikopterdekk (bygget ved Vindholmen Services i Arendal), kran, kontrollrom, verksted, testseparator og glykolpumpeanlegg.  Plattformen er normalt ubemannet, men vedlikeholdes ved behov.  Den har derfor en forenklet boligmodul med oppholdsrom, spiserom, kafferom, kjøkken, skifterom, toalett og 12 nødsenger.


  

 

hjørne2-7DEmbla
Medietyper
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower