Eldfisk 2/7 FTP Print
Eldfisk 2/7 FTP
Ekofisk 2/4 FTP

Eldfisk reservoaret ligger omtrent 16 km syd for Ekofisk-senteret på 68 meter vanndyp.  På Eldfisk-feltet er det fire plattformer, 2/7 A, 2/7 B, 2/7 FTP og 2/7 E.  Plattformen Embla 2/7 D er koblet til Eldfisk 2/7 FTP via en rørledning.  Olje og gass fra Eldfisk og Embla går i rørledninger til Ekofisk (til Ekofisk 2/4 R i 1979 som senere ble flyttet til Ekofisk 2/4 J i 1998).

Eldfisk 2/7 FTP er en prosesseringsplattform for Eldfisk 2/7 A og Embla 2/7 D.  Fra plattformen er det broforbindelse over til Eldfisk 2/7 A og Eldfisk 2/7 E.

Eldfisk 2/7 FTP mottar olje/gass fra Eldfisk 2/7 A via broforbindelsen.  Oljen blir pumpet i rørledning til Ekofisk, mens gassen først må gå gjennom kompressorer for å øke trykket og deretter bli tørket i et glykolanlegg før også den sendes i en rørledning til Ekofisk. 

Stålunderstellet ble produsert av UIE i St. Wandrille og overdelen av plattformen hos Dragados y Construcciones i Spania. 

hjørneEld2-7FTP
Medietyper
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower