Mudlogger og geolog Print
Mudlogger og geolog
Borestrengen skal trekkes opp
Mudden blir sendt gjennom slangen øverst til høyre, opp til topdriven og ned gjennom borestrengen.

Yrket:
Mudloggeren eller mudingeniøren har som oppgave å samle inn boredata. Det skjer enten fra instrumenter på overflaten eller fra instrumenter nede i borestrengen. Parametrene de følger med på er borehullets dybde, borehastighet, vekt på borekronen, rotasjonshastighet, boreslammets tetthet, gassinnholdet i boreslammet, tiden som borekakset bruker på veien opp fra borekronen til riggen, parametre som indikerer forandringer i poretrykket, det vil si det indre trykket i bergartens porer.

Kontinuerlig observasjon av disse boreparametre kan gi viktig informasjon om ustabile forhold nede i hullet, og eventuelt forhindre ulykker som ukontrollerte utblåsninger eller at hullet kollapser og borestrengen setter seg fast. Boreparametre kan også gi indikasjoner på geologiske variasjoner. Dersom det ved boring i en skiferbergart blir en økning i borehastigheten, kan dette tyde på at borekronen er kommet inn i en sandstein (som er en reservoarbergart). 

Mudloggeren foretar blant annet innsamling og vasking av borekakset som igjen analyseres av geologen om bord på riggen. Basert på denne analysen lager borestedsgeologen en oversikt som viser bergartene det er boret gjennom.

Utdanning:
For å bli geolog kan en ta en treårige bachelorgrad som kan bygges ut til toårige mastergrad. Studier i geologi tilbys ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø (mastergrad /cand.scient-grad)), NTNU i Trondheim (sivilingeniør samt cand.scient), Høgskulen i Sogn og Fjordane (grunnfag) og Norges landbrukshøgskole (5-årig studieprogram i naturvitenskap, til cand.scient.-grad). Opptakskrav er eksamen fra videregående skole, studieretning for allmenne fag. For den som ønsker en forskerutdanning, tilbys et 3-årig Ph.D.-program (Doktorgrad) etter fullført masterprogram.
Kilde: www.jobbfeber.no

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower