Litteratur BibSys Print
Litteratur fra BibSys

"Alexander L. Kielland" : katastrofe i Nordsjøen
Enghaug, Aage; Lønning, Per Ståle
Oslo : Dreyer, c1980.

"Alexander L. Kielland"-ulykken
fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. mars 1980

Norges offentlige utredninger ; 1981:11
Oslo: Universitetsforlaget, 1981

"Alexander L. Kielland"-ulykken : Pentagon-stagene
Johnson, Dag
Særtrykk av Ingeniør-nytt, 16 1980 36.

"Alexander L. Kielland"-ulykken : tilleggsuttalelse
fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. mars 1980 ; tilleggsuttalelsen er avgitt til Justis- og politidepartementet  3. november 1983
Norges offentlige utredninger ; NOU 1983: 53
Oslo: Universitetsforlaget, 1983

"Kielland": fra havari til snuing
Tagesen, Dan; Friestad, Jonas
Stavanger: Dreyer, 1983

20 år etter Alexander L. Kielland ulykken : hva har vi lært og hva har vi glemt?
Foredrag holdt ved Sikkerhetsdagene, NTNU,  Trondheim, 25.-26. oktober 2000.
Moan, Torgeir
2000

A long-term outcome study of survivors from a disaster : the Alexander L. Kielland disaster in perspective
Avhandling (doktorgrad)- Universitetet i Oslo, 1990
Holen, Are
Oslo: University of Oslo, 1990

Alexander L. Kielland - rapporten: sikringssystem for  sikkerheten
Statoil
Stavanger: Statoil, 1981

Alexander L. Kielland-katastrofen: årsaker bak årsaken?
Larsen, Carl M.
Tekn. ukebl., 128 (1981) 27.

Arbeidervern på sokkelen : arbeidsmiljø, faglig strategi og vernesamarbeid i oljevirksomheten
Karlsen, Jan Erik
Oslo: Universitetsforlaget, c1982

Arbeidsmiljøundersøkelsen 1988
Phillips Petroleum Company Norway
Tananger: Phillips Petroleum Company Norway, 1988

Avisenes behandling av "Alexander Kielland"-ulykken
SINTEF
Trondheim : SINTEF, 1981.

Avisenes behandling av ulykken med boligplattformen "Alexander L. Kielland"
Hovden, Jan; Vinje, Kjell E.A.
Oslo: Yrkeslitteratur, 1981

Avvikling og disponering av Ekofisk I : konsekvensutredning.
Tananger: Philips Petroleum Company Norway, 1999

B-14 blow-out : technical report
Golan, Michael
Trondheim : NTH, 1977

Beredskap ved store ulykker
Borse, Egil
Oslo: Yrkeslitteratur, 1982

Beredskapsproblemet i norsk oljepolitikk
Narvesen, Ove
NUPI rapport ; 38
Oslo: Norsk utenrikspolitisk institutt, 1978

Blow out! : norsk oljepolitikk : penger foran sikkerhet?
Gundersen, Håkon 1954-
Oslo: Aschehoug, 1977

Boligplattformen "Alexander L. Kielland"s havari i Nordsjøen den 27. mars 1980 : rapport om redningsaksjonen
Stavanger : Hovedredningssentralen Sør-Norge, 1980

Byråkrati og organisasjon : en organisasjonssosiologisk studie av utaskjærs oljevirksomhet
Undersøkelsen er basert på et casestudie av plattformen Eldfisk Alpha/FTP på Ekofiskfeltet i Nordsjøen.
Remøe, Svend Otto
Rapport / Rogalandsforskning. S ; 8/84
Stavanger, 1984

DHSV arrangements II : failure statistics Ekofisk 1977-80
Engen, Gudmund; Rausand, Marvin
SINTEF report / STF 18 ; A81003
Trondheim, 1981

Disaster journalism : the newspaper coverage of the "Alexander L. Kielland" platform accident
Hovden, Jan; Vinje, Kjell E. A.
Oslo: Yrkeslitteratur, c1983

Disponering av Ekofisk installasjoner = Disposal of abandoned Ekofisk installations.
Hovedoppgave - Institutt for geologi og bergteknikk, NTH, 1994
Hille, Øivind
Trondheim, 1994

Does the organisation of macrobenthos respond to disturbance from the Ekofisk oil installation? : a comparative study of functional groups and dominant species
Hovedoppgave (cand. scient.) i akvatiske ressurser og miljøbiologi - Universitetet i Tromsø, 1999
Hansen, Øyvind Johannes
Tromsø: University of Tromsø, Institute of Aquatic Resources and Evironmental Biology, 1999

Down hole safety valve arrangement : mechanical evaluation: Ekofisk field
Moholdt, Nils Chr.
SINTEF report / STF18 ; A81011
Trondheim, 1981

Ekofisk ... det finnes ikke maken.
brosjyre
Tananger : Phillips Petroleum Company Norway, ca 1986

Ekofisk ... noe for seg selv
brosjyre
Phillips Petroleum Company Norway, c1980.

Ekofisk ... one of a kind
brosjyre
Tananger : Phillips Petroleum Company Norway, ca 1986

Ekofisk 1 disposal: impact assessment : environmental and societal impacts.
Stavanger: Phillips Petroleum Company Norway, 1999

Ekofisk operations Norwegian sector : Safety handbook
Phillips Petroleum Company Norway
Oslo, 1973

Ekofisk review.
Særtrykk av: Northern Offshore, vol.7 1978 no.3 March
Oslo : Selvigs forlag, 1978

Ekofisk-tanken : prøvetaking og analysering : oppsummering - Rev.02.
Tananger: Phillips Petroleum Company Norway, 2001.

Ekofisktanksaken : et eksempel på hvordan oljeselskapenes arbeidsmåte har påvirket lokale
Gjerde, Kristin Øye
Norsk oljemuseum. Årbok ... med årsmelding for ... - 1996.

Environmental monitoring survey of the Ekofisk centre and Eldfisk 2/7 B fields, May 1994.
Jørgensen, Evy; Mannvik, Hans-Petter
Tromsø : Akvaplan-niva : Unilab analyse, 1995

Environmental monitoring survey of the Ekofisk, Eldfisk and Embla Fields, May 1993 : a report to Phillips Petroleum Company Norway, contract agreement 03-002-0388
"Report no. APN:411.93.430."
Mannvik, Hans-Petter
Tromsø: Akvaplan-niva, 1994.

Erstatningsoppgjøret etter "Alexander L. Kielland"-ulykken : en sammenligning av oppgjørsmodellen med gjeldende norsk erstatningsrett
Skedsmo, Knut
Stensilserie / Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo ;  86
Oslo, 1982

Et forsøk på en teknisk/økonomisk vurdering av "Ekofiskområdet" i Nordsjøen m/ hovedvekt lagt på beregningen av prosjektets egenkapitalrentabilitet
Utredning - Norges Handelshøyskole, høsten 1973
Valen, Karl Olav; Røse, Bjørn
Bergen, 1973

Faktaheftet (Oslo : 1977-1996)] Faktaheftet : norsk petroleumsvirksomhet / utgitt av Nærings- og energidepartementet
Oslo : Departementet.
               
Foto-oksydative studier av miljøforurensninger: 1) ftalsyre-estere 2) ekofisk råolje
Hovedoppgave i organisk kjemi - Universitetet i Bergen, 1984
Aanes, Kjell Petter
Bergen : K.P. Aanes, 1984

Gjenferd i Nordsjøen : Kielland-ulykken i norsk oljepolitikk
Nilsen, Bjørn
Oslo: Cappelen, 1984.

Hydrogen sulphide removal in the Ekofisk Tank 2/4 = Hydrogensulfid fjerning i ekofisktanken 2/4 T
Hovedoppgave / HIS-SIVING ; 1999
Moen , Kjetil
Stavanger, 1999.

Hydrogensulfid behandling i Ekofisk-tanken
Hovedoppgave / HIS-SIVING ; 2002
Skålevik, Vidar
Stavanger, 2002

"Alexander L. Kielland"-ulykken
Høringsuttalelser til NOU 1981:11
1981

Ilandføring av petroleum sør for 62 N : en analyse av norsk ilandføringspolitikk fra Ekofisk til Statfjord
Hovedoppgave i statsvitenskap - Universitetet i Oslo, 1978
Ellefsen, Vegard
Oslo: Universitetet, 1978

Informasjons- og kommunikasjonsstruktur i utaskjærs arbeidsmiljø : en studie fra Ekofisk-feltet i Nordsjøen
Remøe, Svend Otto
Arbeidsnotat / Rogalandsforskning ; 1/800
Stavanger, 1980

Kan mer olje utvinnes fra feltene i Nordsjøen? : foredrag holdt i Norsk petroleumsforening, Oslo, 6.oktober
Hagemann, Fredrik
Stavanger: Oljedirektoratet, 1981.

Klippbok om "Alexander L. Kielland-katastrofen"
Rogalandsforsknings prosjektgruppe SPS 68 ; Ellen Nordvik (red.).
Nordvik, Ellen
Arbeidsnotat / Rogalandsforskning ; 4/800
Stavanger, 1980.

Konsekvenser av nye støyforskrifter for en produksjonsplatform på Ekofiskfeltet
Kandidatoppgave / RDH ; 1986
Skjeggestad, Kjell Rune
Stavanger, 1986

Lessons from major accidents : a comparison of the Three Mile Island nuclear core overheat and North Sea Platform Bravo blowout
Fischer, David W.
Executive report / International Institute for Applied Systems Analysis ; 6
Laxenburg, c1981

Nordsjø-tragedien
Vi menn. - 1980 nr 17

Nordsjøens glemte helter
Kvilhaug, Bjørn Halvor
Sandnes : Commentum forl., 2002

Nordsjøliv og hjemmeliv
Solheim, Jorun; Heen, Hanne; Holter, Øystein Gullvåg
AI-dok ; 35-36/86
Oslo : Arbeidsforskningsinstituttet, 1986.

Nordsjøtragedien
Eggen, Bernt; Gundersen, Håkon
Oslo : Pax, 1980

Norges oljehistorie
Kindingstad, Torbjørn; Hagemann, Fredrik
Stavanger : Wigestrand, c2002

Norpipe: et 20 års jubileum
Lavik, Håkon
Norsk oljemuseum. Årbok ... med årsmelding for ... - 1993

Norsk oljehistorie / Tore Jørgen Hanisch [et al.] ; Norsk petroleumsforening.
B. 1: Fra vantro til overmot B. 2: En gassnasjon blir til B. 3: Blod, svette og olje
Oslo : Leseselskapet, c1992-1997

Norsk petroleumsvirksomhet
Utgitt av Olje- og energidepartementet.
Oslo : Departementet.

Norwegian oil
Kindingstad, Torbjørn; Hagemann, Fredrik; Berge, Leif; Wigestrand, Øyvind; Hagir, Egil
Stavanger: Wigestrand, c2002.

Nyheter som sosial prosess : en analyse av NRKs dekning av Bravo-ulykken
Hovedoppgave i sosiologi - Universitetet i Bergen, 1979
Fjeld, Øyvind
Bergen, 1979

Nødalarm fra Nordsjøen : major Nils Reidar Roaldsøy forteller om 330-skvadronen og redningsaksjoner
Hunnestad, Steinar
Oslo : Lunde, 1985.

Oljearbeidarar: bilete frå Nordsjøen
Aarrestad, Helge; Obrestad, Tor
Oslo: Grøndahl, 1977

Phillips som arbeidsplass : en orientering om selskapets utvikling og virksomhet i  Norge - og om arbeidsvilkår og goder for de ansatte
brosjyre
Tananger : Phillips Petroleum Company Norway, ca 1990

Potential benefits of new single-lift methods in preparing Albuskjell 1/6 A for removal
Hovedoppgave / HIS-SIVING ; 2001
Husveg, Trygve
Stavanger, 2001.

Rettslige problemer som følge av Alexander L. Kielland-ulykken
Brunsvig, Per
Marius ; 91
Oslo, 1984

Sabotasjen mot "Kielland"
Østlund, Ole
Trondheim : Falk, c1992.

Safety and social integration at the Ekofisk field. Part 4: Outsiders in the center of the oil industry: Contractors at Ekofisk
Heen, Hanne; Aslaksen, Karin
Report / Arbeidsforskningsinstituttet ; 11/87
Oslo : Arbeidsforskningsinstituttet, 1987.

Safety and social integration at the Ekofisk field. 5 : Maintenance planning and work organization at the Ekofisk complex
Heen, Hanne; Aslaksen, Karin; Liaaen, Ola
Report / Arbeidsforskningsinstituttet ; 25/87
Oslo, 1988.

Safety and social integration at the Ekofisk field. 1: Introduction to the Ekofisk studies
Qvale, Thoralf Ulrik; Sagberg, Fridulv; Aslaksen, Karin
AI-dok ; 15/86
Oslo: Arbeidsforskningsinstituttene, [1986].

Safety and social integration at the Ekofisk field. 3 : Health and medical service
Sagberg, Fridulv
Rapport / Arbeidsforskningsinstituttet ; Ai-dok 29/1986
Oslo : Arbeidsforskningsinstituttene, 1986.

Safety and social integration at the Ekofisk field. 2 : Safety and company philosophy
Heen, Hanne
AI-dok ; 11/86
Oslo: Arbeidsforskningsinstituttene, 1986

Safety handbook : Ekofisk operations
Phillips Petroleum Company Norway. Natural Resources Group
Stavanger : The Company, 1973

Sikkerhet og sosial integrasjon på Ekofisk-feltet. Del 4: Å være perifer i oljeindustriens sentrum: Kontraktorarbeidere på Ekofisk
Heen, Hanne; Aslaksen, Karin
Rapport / Arbeidsforskningsinstituttet ; 24/87
Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 1987.

Sikkerhet og sosial integrasjon på Ekofiskfeltet. 5: Vedlikeholdsplanlegging og arbeidsorganisasjon på Ekofisk-komplekset
Heen, Hanne; Aslaksen, Karin; Liaaen, Ola
Rapport / Arbeidsforskningsinstituttet ; 26/87
Oslo, 1988

Sikkerhet og sosial integrasjon på Ekofiskfeltet. 2 : Sikkerhet og bedriftsfilosofi
Heen, Hanne
AI-dok ; 22/1986
Oslo: Arbeidsforskningsinstituttene, 1986.

Sikkerhetshåndbok for Ekofisk = Safety handbook for Ekofisk
Phillips Petroleum Company Norway, 1986

Skift og helse: skiftarbeid, søvnvansker, psykososialt arbeidsmiljø og psykosomatiske plager
Lauridsen, Øyvind
Rapport, Rogalandsforskning. RF 61/91
Stavanger, 1991

Stavanger som oljeby : Stavanger kommunes "oljepolitikk" 1965-1980
Hovedoppgave i historie - Universitetet i Bergen, 1993
Gjerde, Kristin Øye
Bergen, 1993

The "Alexander L. Kielland"-accident / from a Commission appointed by Royal Decree of 28th March, 1980 ; report presented to Ministry of Justice and Police, March 1981
Norwegian public reports
Oslo, 1981

The Alexander L. Kielland accident
Moan, Torgeir
MITSG ; 81-8
Cambridge, Mass 1981

The Capsize of the accommodation platform "Alexander L. Kielland" in the North Sea 27 March 1980 : report on the search and rescue operation.
Stavanger: Rescue Coordination Centre Southern Norway, 1980

The Ekofisk tank substructures : a summary of disposal option assessments
Tananger Phillips Petroleum Company Norway 2001

Ut til Ekofisk
Brosjyre
idé og redigering: Public Affairs Dept., Phillips Petroleum Company Norway.
Stavanger : Phillips Petroleum Company Norway, 1986

Water column monitoring for Ekofisk region 1999 : field survey report
Melbye, Alf Glein
SINTEF report / SINTEF, Applied Chemistry ; STF66 A99134
Trondheim : SINTEF, Applied Chemistry, 1999.

Samling av avisutklipp angående Bravo-utblåsingen
Samlet av Phillips Petroleum 1977

Samling av avisutklipp angående Kielland-ulykken
Samlet av Gudmund Gowart-Olsen
Stavanger, 1986

Samling av avisutklipp angående fagforeningsvirksomhet på Ekofisk
Samlet av Øyvind Krovik.

Uavhengig rapport fra Kiellandfondet
Reme, Odd Kristian
ca 1990

Åstedsrapport : Politiets undersøkelse av "Alexander L. Kielland" etter at den var snudd
Stavanger politikammer; Tønnesen, Sven; Knutsen, Torbjørn W.
Stavanger, Politikammeret 1983

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower