NDT-kontrollør Print
NDT-kontrollør
NDT-kontrollør
Klargjøring av det ubemannede dykkerfartøyet RCV for kontroller under vann.

Yrket:
Kontrollører innen Non-destruktiv testing (NDT) eller Ikke-destruktiv materialprøving er en del av strukturinspeksjonen, som igjen er del av inspeksjonsavdelingen offshore og utfører kontroll av rørsystemer, trykktanker og strukturer over vann.

Inspeksjon av rørsystemer, trykktanker strukturer utføres dels for å kontrollere kvaliteten på sveisearbeid, dels for å avdekke korrosjonsskader som oppstår under drift.

Over vann utføres kontrollen av eget personell i samarbeid med stilsbyggere eller klatrere.

Strukturinspeksjon under vann utføres vha ROV operert av innleid personell. NDT er en metode for feilsøking på materiell og det kan brukes ulike metoder; Magnetpulver- (MT), Penetrant-(PT), Ultralyd-(UT), Virvelstrøm-(ET) eller Radiografiprøving (RT).
Før 1987 ble denne materialtestingen gjort av Veritas. Etter den tid ble det bygget opp en egen gruppe hos operatøren som fikk ansvaret for strukturinspeksjon. Utøvere av faget har et allsidig og variert yrke som krever stor grad av nøyaktighet og selvstendighet.

Utdanning:
NDT-kontrollfaget er godkjent som lærefag september 1999. Læretid i bedrift er normalt to år. Inntakskrav til NDT-kontroll (læreplan): 
GK mekaniske fag og VK1 plate- og sveisefag. Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i NDT-kontrollfaget og motta fagbrev.
Kilde: www.ofir.no

NDT-kontrollør
Selv de høyeste topper, som flammetårnet, må kontrolleres.
sveiser
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower