Materialforvalter Print
Materialforvalter
Materialforvalter
Materialforvalter Harald Sivertsen på det sentrale lageret på Ekofisk 2/4 P.

Historikk:
Det sentrale lageret på Ekofisk 2/4 P var i funksjon fram til 1998. Deretter ble det overført til Ekofisk 2/4 J.

Yrket: 
Fra Ekofisk 2/4 J blir alle plattformene på Ekofiskområdet forsynt med reservedeler. Materialmannen bruker nødvendigvis data for å holde oversikt over lagerbeholdningen til en hver tid, og bestille de delene det er behov for. 

Materialadministrasjonsfaget er et fag som er beregnet på en lang rekke bransjeområder så som treforedlingsindustri, metallurgisk industri, mekanisk industri, kjemisk industri, verkstedindustri, kjemisk-teknisk industri, næringsmiddelindustri og annen industri eller næringsvirksomhet. For alle bransjeområdene er materialadministrasjon av avgjørende betydning for framstillingen av virksomhetens produkter.

Sentrale arbeidsoppgaver i faget er godshåndtering fra inntak og lagring av råvarer til lagring og ekspedisjon av produkt. En viktig del av arbeidet er også transport med rullende og stasjonært transportmateriell innenfor virkeområdet. En fagoperatør i materialadministrasjon skal ha oversikt over bedriftens totale materialflyt, og vil som oftest også være involvert i produksjonen direkte og gjennom kontroll av råvarer og produkt. Fagoperatøren må derfor ha kunnskaper om bedriftens råvarer, produksjonsteknologi og produkt.

En fagoperatør i materialadministrasjon skal ha kunnskaper om og ferdigheter i materiallære og interntransport og kunne arbeide med ett av områdene innkjøp, salg og administrasjon, skipning, emballering eller lagerhold. Fagoperatøren skal kunne utføre alle arbeidsoperasjoner selvstendig, men også i samarbeid med andre. Arbeidet må være av god kvalitet og skal utføres på en forsvarlig måte hvor hensynet til helse, miljø, sikkerhet og økonomi ivaretas.

Utdanning:
Materialadministrasjonsfaget ble godkjent som fag under lov om fagopplæring i arbeidslivet 28. juni 1995. Læretid i bedrift er normalt to år.Inntakskrav til materialadministrasjon (læreplan): GK mekaniske fag og VK1 mekaniske prosessfag eller VK1 transportfag. Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i materialadministrasjonsfaget og motta fagbrev.
Kilde: www.ofir.no

sveiser
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower