Casingoperatør Print
Casingoperatør
Casing
Tangen midt på bilde brukes til å skru sammen foringsrørene.

Yrket:
Etter hvert som det bores nedover i berglagene, settes det foringsrør (casing) som sementeres fast i borehullet. Diameteren på foringsrørene avtar nedover i borehullet. Foringsrørets oppgave er å stive av borehullet slik at det ikke raser sammen. Det er også en viktig returkanal for boreslammet, og dessuten isolerer det problemfylte soner i berglagene, for eksempel soner med spesielt høyt eller lavt trykk.

Det er egne firma som leverer foringsrørene. De beregner hvor mye som trengs av hvilke typer rør til et hull og sørger for at utstyret er på plass til rett tid. Casingoperatøren håndterer rørene, men i de senere årene har denne arbeidsoperasjonen blitt mer automatisert.

Utdanning:
VK 1 Brønnteknikk. Inntakskrav er grunnkurs mekaniske fag. Felles allmenne fag: Norsk, engelsk, samfunnslære, kroppsøving, valgfag. Studieretningsfag: Geologi og formasjonsevaluering, boreteknologi, produksjonsteknikk, trykkontroll, brønnvæsker,drift,og styresystemer, helse, miljø og sikkerhet.
Etter to år som lærling kan en avlegge fagprøve innen ett av de følgende fag : Sementering, komplettering, kabeloperasjoner, hydrauliske rør, bore-og vedlikeholdsoperatør og undervannsinstallasjoner.
Les mer om læreplaner for linjen.
Komplettering (læreplan)
Kilde: www.off-tek.no

boring
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower