Brønntesting Print
Brønntesting
Brønntesting
Gassflammen er stor under brønntesting.

Yrket:
Dersom loggene og eventuelt kjernene viser at noen av bergartslagene dypt nede i borehullet inneholder olje og gass, blir det vanligvis utført en produksjonstest. Denne utføres ved at oljen eller gassen får strømme kontrollert opp til jordens overflate. Det foretas målinger blant annet av hvor raskt oljen/gassen strømmer opp gjennom borehullet, og det blir tatt prøver av selve oljen/gassen. Arbeidet ledes gjerne av en reservoaringeniør. Med testingen er vanligvis leteboringen ferdig. Borehullet plugges ved sementering, det blir foretatt opprydding på havbunnen og borestedet forlates.

boring
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower