Borelogger Print
Borelogger
Logging 1
1. Loggestreng som inneholder loggeinstrumenter.
Logging 2
2. Rigging av utstyr for logging i produksjonsrør. Loggestrengen senkes ned gjennom en "lubrikator".

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrket:
Logging går ut på å senke måleinstrumenter ned i brønnen for å måle forskjellige fysiske egenskaper ved reservoarlagene eller væsken i reservoaret (olje, gass eller vann). Eksempler på slike egenskaper kan være naturlig radioaktivitet, tetthet i reservoarlagene, lydhastighet, elektrisk motstandsevne og temperatur.

Logging kan foregå under forskjellige forhold:
- Under boring av brønnen, med loggeinstrumenter festet på borestrengen - "logging while drilling" LWD.
- Etter at brønnen er boret, men før foringsrør og produksjonsrør er satt nedi - åpen-hulls logging.
- Inne i produksjonsrør, for å måle for eksempel væskestrøm fra forskjellige deler av reservoaret - produksjonslogging.

Utdanning:
Det er forskjellige yrkesgrupper som jobber med logging:
Teknikere utfører det meste av det fysiske arbeidet på plattformen (rigging opp og ned av utstyr og så videre). De har yrkesfaglig bakgrunn, blant annet har Stavanger Maritime en 2-årig linje for utdannelse av denne yrkesgruppen, pluss at de må i lære.
Loggeingeniører utfører det datatekniske arbeidet i forbindelse med loggingen. Dette er gjerne dataingeniører eller petroleumsingeniører av bakgrunn.
Petrofysikere utfører tolkning av de innsamlete data. Dette kan være f.eks. petroleumsingeniører, reservoaringeniører eller geologer som har spesialisert seg innen dette området.
Link: www.jobbfeber.no
Kilde: Tor Strand

Logging 3
3. Kabel som brukes til å fire loggestrengen i hullet, og til å sende signaler med måleresultater opp til plattformen.
Logging 4
4. Container som kabelen drives og styres fra.
Logging 5
5. Loggemannskapene i full gang med jobben.
Logging 6
6. Resultatene fra logging overføres fra brønnen til et kontrollrom på plattformen.
boring
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower