Første driftsfase Print
Første driftsfase (1973)
Org1
På boredekk

Prøveproduksjonen på Gulftide på Ekofisk startet 14. juni 1971, og i januar året etter kom den ordinære driften på Ekofisk i gang fra brønn A-13 på Ekofisk 2/4 A. Ved oppstarten av prøveproduksjonen ble det ansatt forholdsvis mange i Phillips feltorganisasjon, deriblant 12 nordmenn. De nyansatte fikk opplæring både i land og offshore, og utstyr ble testet før driften på de forskjellige installasjonene begynte.

Det første organisasjonskartet for ansatte i Phillips stammer fra 1973 da feltet var i sin første driftsfase. Gulftide var i drift helt fram til de faste installasjonene kunne overta. Konstruksjonen av Ekofisk 2/4 A (Alfa), Ekofisk 2/4 B (Bravo), Ekofisk 2/4 C (Charlie), FTP (Field Terminal Platform) samt nordlige og sørlige flammetårn begynte i 1972, og plattformene ble satt i drift i 1974. Ekofisk 2/4 Q (Quarters) som var en boligplattform, ble tatt i bruk i den hektiske utbyggingsfasen i 1973. Ekofisktanken kom på plass i 1973 og fungerte som lagertank fra 1974 til 1977. Deretter ble den ombygd og hovedsakelig brukt til prosessering. Til sist var det Vest Ekofisk 2/4 D som ble installert i 1973 og kom i funksjon i 1977.  

I denne perioden som var preget av å komme i gang, ble feltorganisasjonen ledet av Manager Ekofisk Operation stasjonert på land. Det fantes ingen sentral leder offshore. De tre avdelingslederne offshore rapporterte direkte til lederen på land. De tre avdelingene var bore- og produksjonsavdeling, vedlikeholdsavdeling og sikkerhetsavdeling.

Boring og produksjon var delt i tre separate enheter som i praksis ikke hadde så mye med hverandre å gjøre. Boring var ledet av Phillipsansatte, men det meste arbeidet ble utført av kontraktørselskaper. I produksjonen var det flest Phillipsansatte. Den tredje enheten var den som hadde med marine operasjoner som bøyelasting og dykking å gjøre.

Vedlikehold ble for det meste ivaretatt av Phillipsansatte. Her var det mange underavdelinger som elektrikere, måling og instrument, kommunikasjon, planlegging vedlikehold, offshore lager (varehus) og selvsagt vedlikehold med fagpersonell innen sveising, mekanikere, kranførere, elektrikere og instrumentteknikere.

Sikkerhetsavdelingen besto av en håndfull mennesker som inspiserte verktøy og utstyr og sikkerhetsrutiner.

Org3
Jacketen til Ekofisk 2/4 A settes på plass
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower