Intervjuer Print
Intervjuer
Rallarkultur

Kildeintervju: I forbindelse med Kulturminne Ekofisk prosjektet har en rekke mennesker velvillig latt seg intervjue. Rundt 20 personer, som har arbeidet dels på Ekofiskområdet og dels i Phillips administrasjon på land, har blitt intervjuet av forsker Kristin Øye Gjerde ved Norsk Oljemuseum. Disse intervjuene er i sin helhet tilgjengelige på dette nettstedet. Hele samtalen er nedtegnet, og teksten er bare noe språklig bearbeidet. Intervjuene er ganske omfattende, og de er å regne som kildemateriale. Utsagn og gjenfortelling av begivenheter, meningsytringer mm. står for intervjuobjektenes egne meninger. Dette er ikke kvalitetssikret opp mot skriftlige kilder. På søkesiden er intervjuene søkbare i fulltekst. Lydopptak fra intervjuene ligger lagret ved Norsk Oljemuseum. Utdrag fra intervjuene er brukt som redaksjonelle tekster der de er med på å illustrere hendelser som er omtalt på nettstedet.

Intervju i forskningsprosjekt: Sosialatropolog Hanne Müllers har i sitt forskningsprosjekt "Klondikets energi. Pionerkultur på Ekofiskfeltet" intervjuet 34 nordmenn og 16 amerikanere. Disse intervjuene er lagret ved Norsk Oljemuseum. Noen er skrevet ut som word dokumenter, noen er skrevet ut for hånd eller de befinner seg som lydopptak på tape. Intervjuene kan være tilgjengelig for forskning etter søknad rettet til Norsk Oljemuseum.

Intervju i hovedfagsprosjekt: Ragna M. L. Ervik har i sitt hovedfagsprosjekt foretatt en rekke intervjuer med kvinner som har jobbet på Ekofisk. Disse intervjuene er alle skrevet ut som word dokumenter som er lagret ved Norsk Oljemuseum. Hele intervjumaterialet er anonymisert, men museet har nøkkel til hvem de aktuelle intervjuobjektene er. Også disse intervjuene kan være tilgjengelige for videre forskning etter søknad rettet til Norsk Oljemuseum.

 

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower