Litteratur Print
Litteratur

Lenke til BibSys
Lenke til referansedatabasen OIL

Bøker:

Norsk oljehistorie. Fra vantro til overmot?
Hanisch, Tore Jørgen; Nerheim, Gunnar
Leseselskapet 1992
Kan søkes opp i BibSys

Norsk oljehistorie. Blod, svette og olje
Ryggvik, Helge; Smith-Solbakken, Marie; Gullvåg, Else Wiker
Ad notam Gyldendal 1997
Kan søkes opp i BibSys

Svart gull - rød flamme
Johansen, Terje
Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund 2002
Kan søkes opp i BibSys

Arbeidervern på sokkelen arbeidsmiljø faglig strategi og vernesamarbeid i oljevirksomheten
Karlsen J E; Rogalandsforskning
Stavanger Universitetsforlaget 1982 235s tab diagr,
Oildatabasen

Arbeidervern på sokkelen
Universitetsforlaget 1982
Karlsen, Jan Erik
Kan søkes opp i BibSys

Informasjons og kommunikasjonsstruktur i utaskjærs arbeidsmiljø en studie fra Ekofisk-feltet i Nordsjøen
Rapport
Stavanger Rogalandsforskning 1980 29s,
Remøe S O, Rogalandsforskning
1984
Oildatabasen

Avisartikler

LO tar opp kampen om nordsjø-ansatte mener Phillips står bak dannelse av nytt forbund
Stavanger Aftenblad 1976-12-2 s1
Oildatabasen

Formannen i Ekofisk-komiteen: vi kommer aldri med i lo, men kanskje i et annet overbyggende forbund
Norges Handels- Og Sjøfartstidende 1976-12-23 S8
Oildatabasen

Phillips hadde forsikret alle opplyste likevel at fagorganiserte sto utenfor forsikringsordning
Stavanger Aftenblad 1977-06-03
Oildatabasen

Phillips-arbeidere vil stenge Ekofisk fagorganiserte ikke forsikret, truer med streik fra neste uke
Stavanger Aftenblad 1977-06
Oildatabasen

Nye frontlinjer for oljeansatte oljeselskapene trolig med arbeidsgiverforening
Stavanger Aftenblad, -1979-01-31
Oildatabasen

Phillips-hasard med sikkerheten Ekofisk-komiteen forbereder søksmål mot selskapet
Stavanger Aftenblad, -1979-02-24 S1
Oildatabasen

Nordsjøorganisasjonene
3 Artikler
Norges Handels- Og Sjøfartstidende, -1979-04-02, 1979-04-05 Og 1979-04-09
Oildatabasen

LO er på vei inn på Ekofisk interimstyre ved siden av Ekofisk-komiteen dannet
Stavanger Aftenblad, 1979-06-28 S7
Oildatabasen

Diverse avisartikler vedr arbeidskonflikter og fagforeningsvirksomhet blant ansatte i oljevirksomheten i nordsjøen.
Artiklene er hentet fra Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad og dekker perioden 1979-11-03 til 1980-01-25
Oildatabasen

Diverse avisartikler vedr de forskjellige streiker og arbeidskonflikter som har funnet sted i Nordsjøen, lønnsutvikling og lønnsforhandlinger og de forskjellige arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonenes behandling av forholdet.
Artiklene er hentet fra Adresseavisen, Arbeiderbladet, Aftenposten, Bergens Tidende, Norges handels- og sjøfartstidende og Stavanger Aftenblad og dekker perioden 30/10 1981 - 19/1 1982

Profil-intervju større åpenhet preger dagens bilde
Ekofisk news, --/1982/H Høst s10 2s
Oildatabasen

1983 mellomår for de operatøransatte
Norsk oljerevy, -9/1983/H12 s15 1s
Oildatabasen

Halvårsmøte i Ekofisk-komiteen
Oljearbeidernes fellessammenslutning medlemsblad, --/1983/H4 s6 3s ill
Oildatabasen

Diverse avisartikler vedr lønnsoppgjøret for oljearbeidere på de faste installasjonene i Nordsjøen.
Artiklene er hentet fra Adresseavisen, Aftenposten, Arbeiderbladet, Bergens Tidende, Norges handels- og sjøfartstidende og Stavanger Aftenblad og dekker perioden 8/2 - 26/4 1984
Arbeidsgiverforening 1984
Oildatabasen

Diverse avisartikler vedr arbeidstiden for arbeidere i brønnservice-firmaene, streik blant 60 OFS-medlemmer i Stolt-Nielsen Seaways for lønnsøkning samt konflikten mellom OFS og Ekofisk-komiteen og OFS og LO.
Artiklene er hentet fra Aftenposten; Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad og dekker perioden 24/7 - 28/9 - 1991
Oildatabasen

Fagbevegelsen i Norge opptatt av sikkerhet og har innflytelse i spørsmål vedrørende dette
McConnell, Phillips Petroleum
Ofsa, 1992/H1 s12 2s
Oildatabasen

Streikerett savnes
Norsk olje gass 25 år jubileumsskrift fra Oljeindustriens Landsforening november 1990 s81 6s. 1993
Oildatabasen

OFS-streik på Ekofisk
Stavanger Aftenblad, 1994-09-15
Oildatabasen

Oljearbeidernes Fellessammenslutnings igangsettelse av streik blant sine medlemmer som sympatiaksjoner mot vedlikeholdsbedrifter i streik. Konflikt mellom OFR og Ekofisk-komiteen med utmeldinger som følge, og intern uro i OFS.
20 avisartikler hentet fra Aftenposten, Bergens Tidende, Dagens Næringsliv, Finansavisen, Rogalands Avis og Stavanger Aftenblad i perioden 11/4 - 11/5 1996
Oildatabasen

Slutt for små fagforbund; OFS godtar ikke utmelding; Uviss skjebne for OFS; OFS splittet for godt; Oljeindustrien liker "nye OFS"
Bergens Tidende, 1996-05-06, Bergens Tidende, 1996-05-09, Bergens Tidende, 1996-05-10, Stavanger Aftenblad, 1996-05-29, Stavanger Aftenblad, 1996-05-29

Ekofisk-komiteen vil samarbeide med Nopef
Stavanger Aftenblad, 1996-10-13
Oildatabasen

Samarbeid mellom NOPEF og Ekofisk Komiteen
Nopef aktuelt, -19 /1996/ H8 s2 2s
Oildatabasen

OFS krever Ekofisk-medlemmer tilbake
Stavanger Aftenblad, 1997-05-16

OFS mister 1000 kontingentbetalere; Vurderer pengekrav mot OFS : OFS vurderer anke; OFS på vei opp igjen etter splittelsen i fjor
Stavanger Aftenblad, 1997-05-28, 1997-05-29, 1997-06-04

Bemannings-strid på Ekofisk : sluttpakker brer seg i Norge
Oljeselskapene sier opp overtallige ansatte. Selskapene gir et tilbud om sluttvederlagspakker.

Stavanger Aftenblad , 1999-09-24

Oljestreiken kan bli lang, oljeprisen over 30 dollar; Oljestreiken trappes opp til Ekofisk; Streiker prisen til værs; Ingen bevegelse i oljestreiken
Oljestreiken er fastlåst. Produksjonsstansen driver oljeprisen mot nye høyder.
4 avisartikler
Stavanger Aftenblad , 2000-06-13 og 2000-06-17, Dagens Næringsliv , 2000-06-13 og Nettavisen , 2000-06-20

Frykter stor ulykke; Dårlig vedlikehold; BP stoppet Valhall-feltet; Sikkerhetsbonus svekker sikkerheten; Ekofisk II må stenge; Rust gir ny stans i Nordsjøen
Dårlig vedlikehold og manglende kontrollrutiner svekker sikkerheten på plattformene. Utbetaling av sikkerhetsbonus kan føre til innsparinger som går ut over sikkerheten ombord på plattformene + 6 avisartikler

Dagbladet , 2000-08-16, Rogalands Avis , 2000-08-17, Stavanger Aftenblad , 2000-08-28, 2000-08-31 og 2000-09-02, Nettavisen , 2000-09-12
Oildatabasen

OFS raser mot OD
Oljearbeidernes Fellessammenslutning beskylder OD for å godkjenne en ordning som fører til svekking av sikkerheten. Ordningen innebærer at antall beredskapsfartøy på Ekofisk er redusert.
Rogalands Avis , 2001-05-16 1s
Oildatabasen

NRK:

På direkten. Samtale med Målfrid Låte, klubbleder i Norsk olje- og petrokjemiarbeiderforbund.
1982-12-15
Samtale med Målfrid Låte, klubbleder i Norsk olje- og petrokjemiarbeiderforbund. Ved programleder Olga Meyer. - Målfrid LÅTE (mv): Arbeider i Nordsjøen. Har fri nå. Skal arbeide i julen. Skiftordninger. Gjør rent lugarer på Safe Concordia. Hardt arbeidspress. Arbeider nå med bemanningsplanene. Begynte på Ekofisk for 2 1/2 år siden. Få kvinner. Fagforeningsarbeidet lå nede. Stuerten har stor makt. Arbeider for å bedre arbeidsforholdene. Er tillitskvinne. Mange som kvier seg for å ta tillitsmannsarbeid. Utrygge arbeidsplasser. Kan være vanskelig å få nytt arbeid. Kontraktskifte - det som gjør arbeidsplassene utrygge. Arbeider for at sikring av arbeidsplassene ved kontraktskifte skal med ved tariffoppgjørene. Arbeid i Norske Skjåk. Klubbleder i Norsk olje- og petrokjemiarbeiderfoprbund. Med i forbundsstyret, landsstyret, er studieveileder. To jenter i forbundsstyret. Første gang det er jenter der. De fleste jentene i Nordsjøen er unge og ugifte, Og en del ugifte mødre og kvinner med voksne barn. Hadde selv arbeid i industrien i Stavanger. Etter hvert ble det få arbeidsplasser der. Begynte i Nordsjøen. Har alltid trivdes i industrien. Hardt i begynnelsen. Det var få kvinner der ute da. Ble sett på som kjønnsobjekt. Har klart å slå dette tilbake. Lønnene for faglærte og ufaglærte. Kjenning og utannonsering. (14'00")

Dagsnytt 1630
1991-11-21
Ekofisksenteret er rammet av en gassutblåsning (e.6'20") Oljedirektoratet tar gasslekkasjen på Ekofisksenteret i dag tidlig alvorlig, sier Jan Hagland (mv) som er informasjonssjef. Lekkasjen førte til at mannskapet måtte evakueres og at produksjonen måtte stenges. Men nå er alt under kontroll, og produksjonen er gjenopptatt. Reporter: Harald Bøe

Problemer i Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) Dagsnytt 1730
1996-04-25
Oljearbeidernes Fellessammenslutning - OFS - er i full oppløsning. Ingen ting kan nå hindre at OFS er ferdig som fagforening i Nordsjøen, sier leder i Ekofisk-komiteen, Harald Sjonfjell. Ekofisk-komiteen som nå nekter å være med i sympatiaksjonene OFS setter i gang, er den neste største klubben i Oljerabeidernes Fellessammenslutning. Intervju med Harald SJONFJELL (mv). Reporter, Magne Frafjord.

Dagsnytt 1730
1996-05-03
Bulletiner: Sentralstyret i Oljearbeidernes Fellessammenslutning vedtok i ettermiddag å ekskludere styremedlemmene i Ekofisk-komiteen fordi de ikke vil delta i sympatistreiken med de streikende vedlikeholdsarbeiderne, som starter i morgen. Styret i Amoco-klubben, som også har sagt nei til sympatistreik, skal forelæøpig ikke ekskluderes.
Skaarseth, Anne

Strid i Oljearbeidernes Fellessammenslutning Dagsnytt
1996-04-25
Det er full strid i Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS). Ledelsen beskylder medlemmene i Ekofisk-komiteen for streikebryteri når de ikke vil støtte stillasarbeiderne som streiker. Sist uke bestemte OFS seg for å lamme rundt halvparten av produksjonen i Nordsjøen i en sympatistreik. Lederen i OFS, Petter Bonde reagerer på at OFS-medlemmer på Ekofisk ikke vil være med på sympatistreiken. Intervju med Petter BONDE (mv). Kommentar ved Harald BØE (1'07"). Reporter var Otto Voldsund, NRK-Rogaland.
Øyen

Oljekonflikten en katastrofe for Oljearbeidernes Fellessammenslutning. Dagsnytt 1630
1996-05-04
Det går mot fullt opprør i Oljearbeidernes Fellessammenslutning, OFS. Mange av medlemmene NEKTER å delta i sympati-streiken i Nordsjøen, blant dem olje-arbeiderne på Ekofisk og Valhall. De er nå kastet ut av organisasjonen. Int.: En av de ekskluderte, tillitsvalgt Harald SJONFJELL (mv) på Ekofisk, som mener aksjonen er veldig skadelig for OFS: Andre nestleder i Oljearbeidernes Fellessammenslutning, Ørjan Bergfløtt tilbakeviser altså påstandene om at sympatistreiken kan skade organsiasjonen. Reporter Tommy Hansen.
Thorvaldsen, Roy

Oppsigelse hos Phillips Dagsnytt 1730
1999-02-23
I dag offentliggjorde Phillips Petroleum i Sola kommune navnene på de første som må gå i selskapet. I alt vil 50 ansatte få den samme beskjeden i løpet av de neste tre dagene, og informasjonssjef Bjørg Sandal sier det er tunge dager i selskapet. Kutt med nesleder i Ekofisk komiteen, Roald LARSEN (mv). Reporter: Lin Giske Andersen
Johansen, Rolf

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower