Streiker og tvungen lønnsnemnd Print
Streiker og tvungen lønnsnemnd
Avisfaksimile 04.07.1990
1000 OFS-organiserte som var offshore sperret helikopterdekkene og lammet all virksomhet offshore. HA 4. juli 1990
Avisfaksimile
1000 OFS-organiserte som var offshore sperret helikopterdekkene og lammet all virksomhet offshore. HA 4. juli 1990

Siden oppstarten har OFS vært involvert i en rekke streiker (til sammen 12 streiker fram til 2004). Med ett unntak nær har alle endt med tvungen lønnsnemnd. OFS har hatt rollen som rebellen på sokkelen – den som ikke har vært redd for å sette makt bak kravene.

Her er noen av arbeidskonfliktene OFS har vært involvert i fra 1986 til 1997 i korte trekk:

- 1986: Cateringansatte krever 30 prosent lønnsøkning i lønnsoppgjøret. Myndighetene svarer med lockout. Det spekuleres i om myndighetene i en periode med ekstremt lave oljepriser så seg tjent med å stenge oljeproduksjonen for å bidra til å presse oljeprisen opp.[1]

- 5. april 1989:  En varslet politisk streik ble avlyst da den ble regnet som ulovlig av Arbeidsretten.[2]

- 2. juli 1990: ”Bruduljestreik” i OFS regi. Den 2. juli startet en ulovlig arbeidskonflikt, den første på ni år på Ekofisk. Arbeidskonflikten ble iverksatt etter at staten gikk inn med tvungen lønnsnemnd etter bare en dag i streik. Arbeidet på helikopterdekk ble hindret slik at helikoptrene ikke kunne lande. Torsdag 5. juli ble aksjonen avblåst. Arbeidsnedleggelsen ble kjent ulovlig og tariffstridig av arbeidsretten 13. juli. Streiken førte til oppsigelser i Statoil, Smedvig og Phillips.[3]

- 11. oktober 1994: OFS varslet sympatistreik med Stavanger Offshore Services, som streiket for interne lønnskrav. NHO trakk OFS inn for arbeidsretten, hvor OFS tapte og ble dømt til å ta opp arbeidet igjen i tillegg til å betale 14000,- i saksomkostninger. Den 11. oktober var OFS sine medlemmer tilbake i arbeid, og den 27. oktober var streiken over for Stavanger Offshore Services etter et forlik.

- April 1996:  Vedlikeholdsarbeiderne streiket og OFS igangsatte en sympatistreik hvor de ønsket å lamme halvparten av produksjonen i Nordsjøen. Ekofisk-komiteen nektet å støtte opp under streiken, som de mente ville skade OFS. Ekofisk-komiteen ble beskyldt for streikebryteri og styremedlemmene i Ekofisk-komiteen med Harald Sjonfjell i spissen ble ekskludert fra OFS.[4]

Å streike er et lovlig middel i norsk arbeidsliv. Historisk sett har OFS streiket fram arbeidsvilkår og avtaler som har vært legitime. Men de "rike" oljearbeiderne har ikke alltid hatt like lett for å få forståelse i opinionen. Siden starten har klimaet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere forbedret seg. Verken arbeidsmiljøet eller arbeidsvilkårene på norsk sokkel er lenger av en slik karakter at det er behov for knallharde konfrontasjoner mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Norske oljearbeidere har bedre vilkår enn de fleste – mye takket være et konstruktivt samarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, fagforeninger og myndigheter.

[1] Helge Ryggvik og Marie Smith-Solbakken, Blod, svette og olje. Norsk Oljehistorie. Bind 3, s. 294 - 299. 
[2] no-nb digavisside 346571 -75
[3] Dagsnytt 1730, NRK, 1994-10-11 og Dagsnytt 1930, NRK, 1994-10-27
[4] Dagsnytt 1630, NRK 1996-05-04 og Dagsnytt 0730, NRK, 96-04-25

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower