Ny oljegigant på norsk sokkel Print
Ny oljegigant på norsk sokkel
Logo

av Kristin Øye Gjerde

Tirsdag 12. mars 2002 sa aksjonærene i Phillips og Conoco ja til fusjon. Dette var den siste i rekken fusjoner mellom de store oljeselskapene. Det nye selskapet har fått navnet ConocoPhillips. Det er verdens åttende største ikke-statlige petroleumsselskap, målt i hydrokarbonreserver (i 2003). På verdensbasis var fusjonen forventet å gi årlige innsparinger på minst 750 milliarder dollar.

ConocoPhillips er en betydelig aktør på norsk sokkel. Hver for seg hadde selskapene tidligere hatt liten grad av overlapping i engasjement på felter på norsk og britisk sokkel. Phillips, som var operatør av Ekofisk, var klart størst med 1600 ansatte i Norge, mens Conoco, som ikke har hatt operatørskap på felt i drift, hadde 135 ansatte. På britisk sokkel var størrelsesforholdet omvendt. Som aktør på norsk og britisk sektor var det forventet at funksjoner i det nye selskapet kunne bli flyttet for eksempel fra Storbritannia til Norge eller omvendt.

I 2002 var det på verdensbasis 38.000 ansatte i Phillips og 20.000 i Conoco. I 2004 har det internasjonale, integrerte petroleumsselskapet 39.000 ansatte og opererer i 40 land. Hovedkvarteret ligger i Houston i Texas, i Conocos tidligere hovedkontor. Toppsjefen i Conoco, Archie Dunham, ble den første styreformannen i det nye selskapet, mens stillingen som administrerende direktør ble besatt av Phillips Petroleum Company-sjefen Jim Mulva. Den første administrerende direktør i ConocoPhillips Norge var Lars Takla.

Styrer verden fra Stavanger
NSU
North Sea United - utstilling i forbindelse med ONS i 2004.

ConocoPhillips har lagt hovedkontoret for leting og produksjon i Europa og Afrika til Stavanger. Etter fusjonen mellom Phillips Petroleum og Conoco har det norske hovedkontoret til ConocoPhillips fått en nøkkelrolle i oppbyggingen av en ny organisasjon. Begge de to oljeselskapene hadde tidligere sine europeiske hovedkontorer i London, men i september 2003 ble det kunngjort at Stavanger skulle overta dette viktige ansvaret.

En av årsakene til at Stavanger ble valgt framfor London og Aberdeen, var at ConocoPhillips har vesentlig større reserver på norsk enn på britisk side av Nordsjøen. Langsiktigheten på norsk sokkel med planer for drift av Ekofisk i nye 30 år var avgjørende. Et annet viktig argument var kompetansen i den norske organisasjonen. ConocoPhillips ønsker å skape et kunnskapssentrum i Tananger.

Enheten som styres fra Norge, har fått navnet North Sea Business Unit. Den er inndelt i de fire forretningssentrene Ekofisk, Greater Britannia, sørlige Nordsjøen (gass) og partneropererte felt i Storbritannia og Norge. Regionkontoret i Stavanger har et tett samarbeid med ConocoPhillips-kontoret i Aberdeen, som driver operasjonene på britisk sokkel. Det er felles funksjoner innen boring, drift og vedlikehold, større prosjekter, logistikk, finans, personal samt helse, miljø og sikkerhet.

Londons rolle i den nye organisasjonene er å styre nedstrømsaktivitetene i Europa, som blant annet omfatter cirka 3000 bensinstasjoner. London er dessuten ansvarlig for salg og markedsføring av all olje og gass som produseres.

Som regionalt hovedkontor for Europa og Afrika, har enheten operatøransvar for til sammen syv delt på norsk og britisk sektor, samt andeler i ni felt som opereres av andre. I tillegg kommer selskapets andeler i letelisenser. I Afrika har ConocoPhillips lisendandeler i blokker i Angola, Kamerun og Nigeria.

Kilde: ConocoPhillips årsrapport 2003 og artikkel i Dagens Næringsliv 31. desember 2003.

Fakta om ConocoPhillips 2003
Årsrapport2003
- I 2003 er ConocoPhillips det åttende største ikke-statlige petroleumselskapet i verden (basert på hydrokarbonreserver).

- Det er nummer fire innen oljeraffinering.

- Selskapet er aktivt i 40 land.

- Totalt er det 39.000 ansatte på verdensbasis.

- Selskapet har eiendeler til 86 milliarder dollar og olje- og gassreserver tilsvarende 8,1 milliarder fat oljeenheter.

- Selskapet omsetter i 2003 for 105 milliarder dollar.
 
- Selskapet har eiendeler for 82,5 milliarder dollar.

- Produksjon i Norge er på 97 millioner fat oljeekvivalenter. Dette tilsvarer et gjennomsnitt på nesten 266.000 fat per døgn.
 
- Olje- og kondensatproduksjonen er på 77,3 millioner fat, mens selskapets NGL-produksjon er på 2,7 millioner fat.
 
- Naturgassproduksjonen utgjør 2,85 milliarder standard kubikkmeter.

- Driftsinntektene i Norge er på 21,4 milliarder kroner, mens driftsresultatet er på 13 milliarder kroner.
 
Kilde: ConocoPhillips årsrapport 2003.
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower