Brønndata Print
Brønndata

Lenkene nedenfor gir tilgang til Oljedirektoratets database.  Her kan en finne informasjon om feltene i Ekofisk-området, lisensene, produksjonehistorie, letebrønner og produksjonsbrønner.

Oljedirektoratet ble opprettet den 2. juni 1972 av Stortinget.  Det er administrativt underlagt Olje- og energidepartementet.  Fra 1. januar 2004 ble Oljedirektoratet delt i to nye selvstendige enheter; Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet.   

Lenker:

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower