Litteratur om Ekofisk Print
Litteratur om Ekofisk
Funn-stor

Ved siden av all informasjonen om Ekofisk som finnes på dette nettstedet, er en rekke bøker, tidsskrifter og artikler tilgjengelig i norske bibliotek. Nedenfor kan du lett klikke deg inn på ferdige søk om Ekofisk i Bibsys, OIL-databasen og i ODIN:  

Lenke til BIBSYS der det er søkt i emneordsfeltet (avansert søk) på Ekofisk1

Her er det treff på 293 poster. Tips om videre avgrensning av søket: Nederst til høyre på skjembildet finnes en blå knapp som heter "Avgrens" Ved å klikke på denne kommer det opp et søkeskjema der søket kan avgrenses etter flere forskjellige kriterier.

Lenke til referansedatabasen OIL der det er søkt i feltet "emne" på Ekofisk: Her er det 1213 treff. Av disse er 578 referanser til tidsskriftartikler og 243 til avisartikler. Det er ikke mulig å gå videre fra et ferdig søk og videre avgrense søket.

Men det er fullt mulig på egen hånd å søke videre på sammensatte emner; f.eks. ekofisk + arbeidsforhold/arbeidsmiljø (62 treff i databasen):

I Odin databasen finnes informasjon om offentlige publikasjoner. Blant annet finnes det informasjon fra Regjeringen og departementene om Ekofisk.

Ekofisk publikasjoner utgitt av Phillips
Funn
Ekofisk
Phillipsmagasinet
Newsbrief
Phillipsnytt
Ekofisknytt
Jekk opp
Epoke
Årsrapport

av Synnøve Hageberg, Norsk Oljemuseum

Boka Funn! Historien om Ekofisks første 20 år skrevet av Stig S. Kvendseth kan lastes ned i pdf-format. Siden boken er på 225 sider er filen på 33 mb. Det vil ta tid å laste ned filen. 

Boka finnes også i engelsk utgave Giant Discovery. A history of Ekofisk through the first 20 years

 

Tittel: Ekofisk newsletter
Trykt: Tananger : Phillips Petroleum Company Norway, [1976?] - 1976
Noter: 11 nr pr år.
Noter: Fortsetter som: Ekofisk news, 1976 (Nov. el. Dec.).

Denne publikasjonen er søkbar i avansert søk.

Tittel: Ekofisk news
Trykt: Tananger : Phillips Petroleum Company Norway.
Noter: Forskjellig frekvens.
Noter: Fortsettelse av: Ekofisk Newsletter, 1976 (Oct. el. Nov.).
Noter: Publisert som en informasjon i første rekke til de ansatte i selskapet og deres familier.
Noter: Fra 1982 siktes Ekofisk news også mot eksterne.
Noter: Fortsetter som: Ekofisk, 1984 nr 1.

Denne publikasjonen er søkbar i avansert søk.

Tittel: Ekofisk
Trykt: Tananger : Phillips Petroleum Company Norway.
Noter: Forskjellig frekvens
Noter: Ofte omtalt som "Ekofisk-magasinet"
Noter: Fortsettelse av: Ekofisk News, 1983 høst.
Noter: Fortsetter som: Phillipsmagasinet, 1995 nr 4.

Denne publikasjonen er søkbar i avansert søk.

Tittel: Phillipsmagasinet
Trykt: Tananger : Phillips Petroleum Company Norway.
Noter: 4 nr pr år.
Noter: Fortsettelse av: Ekofisk, 1995 nr 3.
Noter: Opphørt med: 2002 unumm.

Denne publikasjonen er søkbar i avansert søk.

Tittel: News brief : newsletter for employees of Phillips Petroleum Company Norway.
Trykt: [Tananger] : Phillips Petroleum Company Norway, [1981?]-1983
Noter: Norsk undertittel fra 1982 april.
Noter: Fortsetter som: Phillipsnytt, 1983 april.

 

Tittel: Phillipsnytt : bedriftsavis for Phillips Petroleum Company Norway
Trykt: Tananger : Phillips Petroleum Company Norway.
Noter: Forsettelse av: News brief, 1983 mars.
Noter: Fortsetter som: Ekofisknytt, 1992 nr 7.

 

Tittel: Ekofisknytt : bedriftsavis for Phillips Petroleum Company Norway
Trykt: Tananger : Phillips Petroleum Company Norway.
Noter: Fortsettelse av: Phillipsnytt, 1992 nr 6.
Noter: Enkelte nr inneholder: Ekofisk II mot målet; og Epoke.
Noter: Fortsetter som: Pionér (Tananger), 2002 okt.

 

Tittel: Pionér : bedriftsavis for ConocoPhillips
Trykt: Tananger : ConocoPhillips.
Noter: Enkelte nr inneholder: Epoke : informasjon om sluttdisponeringen av Ekofisk I.
Noter: Fortsettelse av: Ekofisknytt, 2002 nr 9.
Noter: Fortsetter som: Nordsjø-pionér, 2003 des.

 

Tittel: Jekk opp! : informasjon om forberedelsene til hevingen av seks plattformer på Ekofisk, sommeren 1987.
Trykt: Tananger : Phillips Petroleum Company Norway, 1987

 

Tittel: Ekofisk vedlikehold : informasjon fra Phillips Petroleum Company Norway.
Trykt: Tananger : Phillips Petroleum Company Norway.

 

Tittel: Epoke : informasjon om sluttdisponeringen av Ekofisk I
Trykt: Tananger : Phillips Petroleum Company Norway, 1997-2001
Noter: Finnes også i engelsk utgave.

Tittel: Epoke : information on the Ekofisk I cessation project
Trykt: Tananger : Phillips Petroleum Company Norway, 1997-2001
Noter: Finnes også i norsk utgave.

 

Tittel: Årsrapport og regnskap ... / Phillips Petroleum Company Norway
- Norsk filial. (1984-2001)
Noter: Tittelen varierer.
Noter: Fortsetter som: ConocoPhillips Norge. Årsrapport ..., 2002.

Denne publikasjonen er søkbar i avansert søk.

Tittel: Annual report and accounts ... / Phillips Petroleum Company
Norway, Norwegian Branch.  (1984-2001)
Noter: Fortsetter som: ConocoPhillips Norge. Annual report ..., 2002

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower