Samfunnsregnskapet Print
Olje og gass for milliarder av kroner
Samfunnsregnskapet

Til tross for at Ekofisk-området har levert olje i strie strømmer i over 30 år, ligger fortsatt 56 prosent av de påviste reservene igjen i feltet i 2004. Totalt regner en med at Ekofisk-feltet hadde ressurser tilsvarende 8,7 milliarder fat oljeekvivalenter da det ble satt i produksjon. Til nå er om lag 2,9 milliarder oljeekvivalenter produsert, mens 1,3 milliarder er planlagt produsert fram til 2028.

Slikt har det blitt penger av. Totalt regner ConocoPhillips med at det er solgt olje, våtgass, gass og prosesstjenester fra alle feltene i Ekofisk-området for 1216 milliarder 2003-kroner. Fordelt på den norske befolkning utgjør det nesten 300.000 kroner per hode. Tallene bygger på ConocoPhillips eierandel og er oppjustert til å gjelde hele utvinningstillatelse 018. Siden skattesituasjonen til selskapene er forskjellig vil det være en viss unøyaktighet.

Helt siden produksjonsstart i 1971 har feltene i Ekofisk-området vært viktige verdiskapere både for den norske stat, eierselskapene, ansatte, finansinstitusjoner- og leverandørerer av varer og tjenester knyttet til utbygging og drift av feltene. Inntektene har i den drøye 30-årsperioden som har gått, fordelt seg slik at 603 milliarder kroner(49,5 prosent) har gått til statskassen i form av skatter og avgifter. 432 milliarder (35,5 prosent) har blitt brukt til kjøp av varer og tjenester. De ansatte har tjent til sammen 48 milliarder, mens lånyternes andel har vært på 24 milliarder. Eierne har til sammen tjent 126 milliarder kroner (10,3 prosent).

Statens inntekter
Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower