Ansvarserklæring Print
Ansvarserklæring

Vilkår for bruk av nettsiden til Kulturminne Ekofisk.
Når du klikker deg inn på www.kulturminne-ekofisk.no erklærer du deg inneforstått med følgende vilkår:
Dette nettstedet, inkludert innhold, utvalg og ordning av innhold på hver enkelt side eller samling av sider, eies fult og helt av Norsk Oljemuseum og ConocoPhillips. Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette materialet.
Du har bare anledning til å lagre utdrag fra nettstedet på din personlige datamaskin og skrive ut kopier av disse for personlig, ikke kommersiell bruk. Du har lov til å bruke og distribuere nødvendige og mindre utdrag fra nettstedet for å legge til rette for direkte linker/pekere til sidene, eller lenkeforbindelse for Internett søketjenester.

All annen bruk som reproduksjon, oversettelse, bearbeidelse, arrangement, og all annen endring, distribusjon eller lagring av dette nettsted i enhver form og ved ethvert hjelpemiddel, helt eller delvis, er forbudt uten på forhånd å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Norsk Oljemuseum og ConocoPhillips.

Informasjonen som presenteres på dette nettstedet vil ikke til enhver tid være nøyaktig, oppdatert eller gjeldende for omstendighetene rundt en spesiell sak. Vi kan ikke ta på oss noen form for ansvar for unøyaktigheter eller utelatelse i informasjonen som finnes på dette nettstedet. Hverken Norsk Oljemuseum eller ConocoPhillips tar ansvar for direkte, indirekte, spesielle, betydelige eller andre tap eller ødeleggelser av en hvilken som helst karakter som måtte følge av tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller dets innhold.

Norsk Oljemuseum og ConocoPhillips påtar seg ikke ansvar for innholdet på nettsider du får tilgang til gjennom www.kulturminne-ekofisk. Heller ikke nettsider du har fått tilgang til via hyperlinks på www.kulturminne-ekofisks nettside. Vi påtar oss på denne måten ikke noe ansvar for det som finnes på andre nettsider.

Hvis det avdekkes feil eller unøyaktigheter vil vi gjerne ha tilbakemelding til vår webmaster.

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower