Organisasjon og yrker Print
Organisasjon og yrker
Org-yrker forside

Mange tusen mennesker har arbeidet på plattformer i Ekofiskområdet siden driften kom i gang i 1971. Noen har vært ansatte i operatørselskapet Phillips (nå ConocoPhillips), mens andre har vært tilsatt i kontraktørselskaper. Mange yrkesgrupper med et stort mangfold av funksjoner har vært og er nødvendige for at feltet skal produsere olje og gass. De følgende nettsidene gir en noe forenklet oversikt over de fleste yrkesgruppene som har vært involvert offshore. Etter hvert som teknologien har forandret seg har noen av disse yrkene blitt borte eller blitt overført til land.
Ved hjelp av tekst, foto, film og intervjuer er det mulig for personer som aldri har vært offshore, å danne seg et bilde av livet der ute og bli nærmere kjent med menneskene bak yrkestitlene. Her kan en også finne ut hvilken utdanning som kreves for det enkelte yrket.

Feltorganisasjonen har vært gjennom flere faser fra oppstart fram til Ekofisk II overtok i 1998. Her fortelles det om perioder der nye plattformer har vært satt i drift og organisasjonen har vært preget av vekst. Mens lave oljepriser og store investeringer har krevd en effektivisering av offshoreorganisasjonen. Intervjuer med enkelte sentrale aktører i landadministrasjonen belyser blant annet noe av bakgrunnen for disse endringene.  

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower