Eldfisk 2/7 E Print
Eldfisk 2/7 E
eldfiskE

Eldfisk-feltet ligger omtrent 16 km syd for Ekofisk-senteret på 68 meter vanndyp.  På Eldfisk-feltet er det fire plattformer, Eldfisk 2/7 A, 2/7 B, 2/7 FTP og 2/7 E.  Plattformen Embla 2/7 D er koblet til Eldfisk 2/4 FTP via en rørledning.  Olje og gass fra Eldfisk og Embla gikk i rørledninger til Ekofisk 2/4 R, men i 1998 ble disse lagt om til Ekofisk 2/4 J.

Eldfisk 2/7 E er en vanlig stålplattform.  Overbygningen har tre dekksnivåer (55 x 35 meter).  Det er en bro koplet til Eldfisk 2/7 FTP der plattformen styres fra.  Foruten å behandle store mengder vann, har 2/7 E utstyr for gassløft og gassinsprøyting med en kapasitet på 120 millioner kubikkfot hver dag.

Eldfisk 2/7 E er verdens første plattform som bruker eksosvarmen fra gassturbinene til produksjon av elektrisk kraft.  Pioneranlegget på 2/7 E produserer 10 megawatt.  Sammen med vanlige dieselaggregater på 2/7 A, forsynes Eldfisk 2/7 A, 2/7 FTP og 2/7 E samt den ubemannede Embla-plattformen med elektrisk kraft.

Den 31. januar 2000 ble det første vannet fra Eldfisk srøytet inn i reservoaret under Ekofisk 2/4 K-plattformen.  Eldfisk 2/7 E har en vannproduksjonskapasitet på 670.000 fat renset vann hver dag.  Om lag halvparten sendes de 25 kilometrene fra Eldfisk til Ekofisk 2/4 K, der det sprøytes ned i reservoaret med et trykk på nesten 5000 psi.  Vannet bidrar til økt oljeproduksjon og lavere innsynkningsrater.  Vannet blir grundig renset for å unngå bakterier som kan danne hydrogensulfid og derved forurense olje og gass i reservoaret. 

 

 


 

hjørneEld2-7E
Medietyper
Lukk
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower