Norpipe 37/4 A Print
Norpipe 37/4 A
Norpipe 37/4 A

Norpipe 37/4 A står på 85 meters vanndyp på Britisk sektor av Nordsjøen. Norpipe 37/4 A ble bygget som pumpestasjon på oljerørledningen til Teesside i England. Fra Ekofisk 2/4 P ved Ekofisk-senteret, gikk oljen til 37/4 A og videre via den andre pumpeplattformen Norpipe 36/22 A til oljeterminalen i Teesside.  Rørledningen er på 34" i diameter.

Stålunderstellet til Norpipe 37/4 A ble produsert av UIE i Cherbourg og dekksrammen av UIE i St. Wandrille.  Plattformen ble installert i 1974 og kom i drift i 1975, men det var først i 1978 at mengdene olje i rørledningen ble så store at det ble nødvendig å starte pumping fra de to plattformene på ledningen. Pumpingen fra Norpipe 37/4 A ble besluttet stanset i november 1981 og seksjonen med pumpeutstyret koblet fra resten av rørledningen. Boligmodulen ble modernisert i 1981.  I 1983 ble turbinene helt koblet ut og plattformen fraflyttet. I 1994 ble rørledningen til Teesside lagt utenom plattformen. Norpipe 37/4 A vil bli fjernet innen 2013.

Mannskapet ombord besto av ti personer, av disse var åtte ansatt i Phillips; plattformsjef, sykepleier/radio-operatør og seks rørledningsoperatører. I tillegg kom stuert og servicemedarbeider fra Norske Chalk. Fagområdene som ble dekket av operatørene var bl.a. elektro, mekanikk, krankjøring, telekommunikasjon m.m.

Utstyr:
3 stk. GE (MS-3002J) 2-steg aksialturbiner (11.800/14.400 hk)
3 stk. Bingham 1-steg sentrifugal pumper.
Rørskrapeutstyr (pigging equipment)
Generatorrom med 3 stk Bergen Diesel generator sett hver på 640 KVA
Boligmodul i to etasjer for 24 personer; 2 doble rom og fem 4-sengs rom.
Helikopterdekk konstruert for Super Puma.
Brannpumper og livbåter.

Konstruksjonsdel

Tørrvekt (tonn)

Hovedmål

Kommentarer

Hoved-plattform

Over-bygning

3576
(Moduler)

2052
(Modul-støtteramme)

 

9 moduler inklusiv modulstøtteramme. Rammen stikker ned
til skjøt med toppen
av understellet.

Under-stell

4972

Bredde ved bunn
= 65 m x 38 m

Bredde ved topp
= 43 m x 16 m

Høyde
= 95 m

8-benet understell med fundamenterings-pæler gjennom hver av de 8 hovedbena på
understellet.

 

Tegning 37/4 A
pipeoilkart
Lukk
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower