Albuskjell 1/6 A Print
Albuskjell 1/6 A
Albuskjell 1/6 A
Albuskjell 1/6 A

Albuskjell, som ligger 21 km vest for Ekofisk-senteret, er et gasskondensat-felt som strekker seg over to blokker, 1/6 og 2/4. Norske Shell fikk produksjonstillatelsen for blokk 1/6, mens Phillipsgruppen fikk tillatelsen for blokk 2/4. Feltet ble slått sammen med eierforholdet 50/50. Albuskjell ble oppdaget i 1972 da Norske Shell boret letebrønn 1/6-1X like ved grensen ved blokk 2/4. Phillips-gruppen og Norske Shell gikk sammen om boringen av denne brønnen.

Dannelsen av Albuskjell-strukturen skjedde noe ulikt dannelsen av andre felt i Ekofisk-området. Strukturen ble dannet for 22-55 millioner år siden over en saltkuppel. Det produserende laget på Albuskjell-feltet består av kalk med noe tynn skifer.

Albuskjell 1/6 A ble installert i 1976 og produksjonen startet i 1979. Plattformen var opprinnelig konstruert som en kombinert bore-, produksjons- og boligplattform, men boretårnet og boreutstyret ble fjernet allerede i 1979. I 1983 ble boligkvarteret med helikopter-dekk skiftet ut og kapasiteten øket fra 46 til 96 personer. Selve løfteoperasjonen ble foretatt av kranlekteren "Balder" fra Heerema Seaways. Produksjonen opphørte i 1998 og i 1999 ble plattformen ble fraflyttet og fjernovervåket fra Ekofisk 2/4 K. Prosessanlegget ble rengjort og brønnene plugget og sikret. Plattformen vil bli fjernet innen 2013.

Plattformen Albuskjell 1/6 A produserte fra 11 brønner og var tilkoblet Ekofisk 2/4 R via Albuskjell 2/4 F gjennom en gass- og en oljerørledning. Et separat flammetårn var koblet til plattformen via gangbro. Prosessanlegget om bord bestod av separasjonsanlegg for olje og gass. Gassen ble deretter tørket og komprimert før den eksportertes i 24" rørledning. Oljen som ble separert ut, ble eksportert gjennom en 18" rørledning. Før gass og olje ble sendt inn i rørledningene, gikk de gjennom en fiskal målestasjon som målte mengden av gass og olje som ble produsert.

Plattformen ble konstruert i samarbeid mellom Cork Shipyard, OIS, Nylands Verksted, Tangen Verft, Aker Stord og Thyssen. Borekontraktør var Morco A/S. Understellet til begge Albuskjell-plattformene, som ble bygget i Italia, var spesielt i og med at de to øverste rammene i understellet var fylt med vann slik at de ikke skulle kunne varmes opp i tilfelle brann.

Boligkvarteret tar 46 personer, senere 96 personer
Vanndypden er 70 meter.
Total vekt på plattform og rørledninger var 25,300 tonn
Total høyde på flammetårnet var 94 meter over havet.
Total høyde boretårn var 74 meter.

Frem til Albuskjell-feltet ble stengt i juli 1998 hadde det produsert:
7,353865 mill. Sm3 olje (millioner standard kubikkmeter)
15,53439 bill. Sm3 gass (milliarder standard kubikkmeter)
0,990139 mill. tonn NGL (Natural Gas Liquids)
24,89468 mill. Sm3 o.e. (olje-ekvivalenter)

Konstruksjonsdel

Tørrvekt (tonn)

Hovedmål

Kommentarer

Hoved-plattform

Over-bygning

9265
(Moduler)

2192
(Modulstøtteramme)

Lukket volum av dekk og moduler (uten boligkvarter og helikopterdekk)
=28148 m3

Dekksareal
= 3240 m2

24 moduler inklusiv modulstøtte-ramme. Rammen stikker
ned til skjøt med toppen av understellet.

Under-stell

5550
(Understell + pæler ned til slamlinje)

528
(Marin begroing + pælemørtel)

2390
(Lederør + stigerør)

Bredde ved bunn
= 65 m x 50 m

Bredde ved topp
= 46 m x 31 m

Høyde
= 79,7 m

12-benet understell med fundamenterings-pæler gjennom hver av de 12 hovedbena på understellet.

17 lederør og 2 stigerør.

Brostøtte

Dekk

87

 

Dekket stikker ned til skjøt med toppen av understellet.

Under-stell

772
(Understell + pæler ned til slamlinjen)

64
(Marin begroing + pælemørtel)

Høyde
= 76,5 m

3-benet understell med fundamenterings-pæler gjennom hver av de 3 hoved-bena på understellet.

Flamme-tårn

Tårn og dekk

384

 

Dekket stikker ned til skjøt med toppen av understellet.

Under-stell

772
(Understell + pæler ned til slamlinjen)

64
(Marin begroing + pælemørtel)

Høyde
= 76,5 m

3-benet understell med fundamenterings-pæler gjennom hver av de 3 hovedbena på understellet.

Gangbro 1

 

318

Lengde
= 86,4 m

 

Gangbro 2

 

344

Lengde
= 96,4 m

 

 

Tegning 1/6 A
Lukk
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower