Ekofisk 2/4 H Print
Ekofisk 2/4 H
hotellnytt
Travel aktivitet 22.oktober 2004

Ekofisk 2/4 H ble installert i 1977 og satt i drift i 1979. Plattformen fungerer som hovedboliginnretning på Ekofisk-senteret fram til en ny boligplattform blir bygget. Ekofisk 2/4 H vil i følge planene bli fjernet innen 2013. 

Ekofisk 2/4 H er en spesialisert serviceplattform for bolig- og administrasjonsformål. Antall senger er 212 basert på dobbeltrom. Ekofisk 2/4 H er forbundet med en bro til Ekofisk 2/4 C.

Plattformen er utstyrt med alle fasiliteter for å betjene personellet som bor der, blant annet med eget kraftaggregat, egen vannproduksjon og alt som trengs for full forpleining av mannskapene. I tillegg til at mannskapene får senger og mat finnes det fasiliteter som kinosal, trimrom, rom for spill, lesing, kapell, kaffe-rom, avdeling for helsepersonell, utstyr for teknisk undervisning samt lagringskapasitet for en rekke tekniske funksjoner, helikoptertrafikk-service og så videre.
Her finnes også hovedledelsen for hele Ekofisk-feltet med blant annet kontorer til daglig ansvarlig leder, samt kontorer til en rekke fellesfunksjoner for hele feltet.

Ekofisk 2/4 H er en stålplattform som står på havbunnen. Den har et firebens stålunderstell som alene veier 3.300 tonn.  Oppå stålunderstellet står først et kjellerdekk, og så et hoveddekk, hver med en flate på 1.400 kvadratmeter. Etasjene videre oppover er bygget opp med en hovedmodul som inneholder fire boligmoduler, tre på fem etasjer og en på seks etasjer.  I tillegg kommer et helikopterdekk med hangar. Kjellerdekket lå opprinnelig 21 meter over havoverflaten.

Selve understellet, alle boligmodulene og helikopterdekket med hangar ble produsert ved Aker Verdal A/S i Trøndelag. Det nye helikopterdekket ble bygget av OIS i Kristiansand. Dekket og broen til Ekofisk 2/4 C ble bygget av France Enterprises i Frankrike. 


Konstruksjonsdel

Tørrvekt (tonn)

Hovedmål

Kommentarer

Hoved-plattform

Over-bygning

4958
(Moduler)

2733
(Modul-støtteramme)

Lukket volum av dekk og moduler
= 36.300 m3

Dekksareal = 1465m2

7 moduler inklusiv modulstøtteramme. Rammen stikker ned til toppen av 6 meters forlengelse.

Under-stell

3258
(Understell + pæler ned til slamlinje)

Bredde ved bunn
= 46 m x 46 m

Bredde ved topp
= 31 m x 31 m

Høyde
= 84 m
(til toppen av 6 meters innstikk)

4-benet understell med fundamenterings-pæler gjennom hver av de 4 hovedbena på understellet.

Hotellbro

 

248

Lengde
= 120,1 m

 

Skisse 2/4 H
Lukk
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower