Ekofisk 2/4 T Print
Ekofisk 2/4 T
tank01nytt
Tanken slik den så ut i 1976
tank1
30meters dekket erferdig
tank2
Prosessutstyr monteres
tank3
Full drift på Tanken
tank4
Beskyttelsesveggen monteres
tank5
Beskyttelsesveggen er ferdig montert

Ekofisk 2/4 T var verdens første betongkonstruksjon bygget for petroleumsvirksomheten. Den ble bygget i Stavanger i 1971-1973 som lagertank for olje når dårlig vær forhindret bøyelasting. Betongtanken ble plassert på feltet sommeren 1973, og satt i drift i 1974. Høsten 1975 ble rørledningen for olje og våtgass til Teesside i Storbrittania tatt i bruk. Senere ble Ekofisk 2/4 T utbygd med et omfattende prosessanlegg. På grunn av innsynkingen på feltet ble det i 1989 innstallert en ekstra beskyttelsesvegg i betong rundt tanken. Ekofisk 2/4 T ble stengt i 1998 og systemene rengjort. Overbygningen vil bli fjernet innen 2008, mens betongtanken vil bli etterlatt.

Utviklingen av Ekofisk-området har foregått i flere faser:

Fase I var etableringen av produksjonen fra fire brønner på havbunnen i 1971. Disse brønnene produserte 40.000 til 50.000 fat per dag til separeringsanlegget installert på den oppjekkbare riggen Gulftide gjennom strømningsrør lagt fra brønnhodene til riggen. Gassen fra separatorene som ikke ble brukt til kraftproduksjon eller anvendt internt på plattformen ble brent fra et flammetårn reist på riggen. Oljen ble pumpet til to lastebøyer og over til tankskip. Alle brønnene på havbunnen ble senere plugget, sikret og forlatt.

Fase II omfattet permanent anlegg for produksjon av nærmere 300.000 fat olje pr. dag. Utbyggingen i 1974 inkluderte en lagertank (Ekofisk 2/4 T) for 1.000.000 fat olje, bore- og produksjonsplattformene Ekofisk 2/4 A, Ekofisk 2/4 B, Ekofisk 2/4 C, prosessplattformen Ekofisk 2/4 FTP og boligplattformen Ekofisk 2/4 Q. Gulftide ble fjernet og lastebøyene flyttet slik at de var koblet til Ekofisk 2/4 C.

Fase III kom i 1977 og omfattet fullføringen av utbyggingen av Ekofisk-området og de to rørledningene med tilhørende pumpeanlegg for:
·Overføring av olje til Teesside i England.
·Overføring av gass til Emden i Tyskland.
På Ekofisk 2/4 T ble det bygget nye dekk og et stort prosessanlegg ble installert der. Utstyret på Ekofisk 2/4 T inkluderte anlegg for separering av vann, olje og gass, og anlegg for tørking og kompresjon av utseparert gass. Nye felt ble etter hvert koblet til. Det var Tor, Cod, Vest-Ekofisk, Albuskjell, Edda og Eldfisk. Også produksjonen fra andre felt som ikke ble drevet av Phillips ble koblet til. Det var Ula, Gyda, Valhall/Hod og Statpiperørledningen.
Etter at rørledningene til Teesside og Emden kom i drift, var det ikke behov for lagring av oljen i tanken på Ekofisk 2/4 T i påvente av at tankbåter skulle laste olje. Ekofisk 2/4 T ble likevel brukt til oljelager, men da som et mellomlager før rørtransporten til Teesside. Hensikten med dette var å skille ut de siste restene av vann som var i oljen. Oljen oppholdt seg lang tid i tanken og da fikk vannet tid til å synke til bunnen.

Ekofisk 2/4 T har broforbindelse til Ekofisk 2/4 R i nord, Ekofisk 2/4 G i vest og til Ekofisk 2/4 P i sør.

På grunn av innsynkingen av havbunnen ble alle plattformene på Ekofisk-senteret, unntatt Ekofisk 2/4 S, jekket opp seks meter sommeren 1987. Ekofisk 2/4 T kunne imidlertid ikke jekkes opp og derfor ble det laget og installert en ny betongvegg rundt tanken. Bunnseksjonen ble bygget i Rotterdam og veggseksjonene i Ålfjorden ved Haugesund. Beskyttelsesveggen ble installert på feltet i 1989.

Den trinnvise utbyggingen av Ekofisk-området førte til stor fleksibilitet i operative teknikker. Den normale driften på Ekofisk-senteret utnyttet både olje- og gassledningene til full kapasitet og trykk.   

Arbeidet med å klargjøre Ekofisk 2/4 T for sluttdisponering startet like etter nedstenging i 1998. I 2000 var prosessanleggene tømt for hydrokarbiner. Arbeidet med å tømme lagertankene varte fra 2002 til 2005.

Hoveddataene for Ekofisk 2/4 T og beskyttelsesveggen er oppsummert i tabellen.


Konstruksjonsdel

Tørrvekt (tonn)

Hovedmål

Kommentarer

2/4 Tank

Overbygning

23894
(Moduler)

3620
(20 m dekk)

9170
(30 m dekk)

20 m ståldekk dekker hele tankarealet

30 m betongdekk dekker ca. 61 % av tankarealet

82 moduler plassert på dekkene på 20 m og 30 m

Betongunderstell

290.000
(inkl. 45.000 ballast)

Diameter
= 89 m

Høyde
= 90 m

 

Beskyttelsesvegg

Overbygning

 

 

 

Betongunderstell

900.000
(inkl. 600.000 ballast)

Utvendig diameter
= 140 m

Innvendig diameter
= 125 m

Høyde
= 106

 


Tegning 2/4 T
Lukk
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower