Edda 2/7 C Print
Edda 2/7 C
edda artikkel

Edda-reservoaret ligger i blokk 2/7 på den norske kontinentalsokkelen 12 km sydvest for Ekofisk-senteret. Letebrønnene ble boret av boreriggene "Ocean Viking" og "Zapata Nordic" i 1972 og 1973. Plattformen Edda 2/7 C ble installert på feltet i 1976 med oppstart av produksjonen i 1979.

Opprinnelig var Edda 2/7 C konstruert som en kombinert bore-, produksjons- og boligplattform med separat flammetårn og to under-sjøiske rørledninger til Ekofisk 2/4 R. I 1987 ble imidlertid boreriggen fjernet og flyttet til Ekofisk 2/4 K-plattformen, og i 1988 ble en ny prosessmodul installert for håndtere produksjonen som kom fra Tommeliten-feltet 11 km vest for Edda.

Produksjonen ble avsluttet i 1998 og i 1999 ble plattformen fjernovervåket fra Ekofisk 2/4 K og fraflyttet. De delene som ble fjernovervåket var bl.a. nødavstengning, brann- og gassystemer, ventilasjon, strømforsyning og brønnstatus. Prosessanlegget er rengjort og brønnene på plattformen plugget og sikret. Edda 2/7 C vil bli fjernet innen 2013.

Plattformen hadde kapasitet for 15 brønner, men bare 10 av disse ble boret. Prosessanlegget om bord besto av separasjonsanlegg for olje og gass. Gassen ble komprimert for å øke trykket og deretter tørket før den ble sendt ut i en 12” gassrørledning som gikk til Ekofisk 2/4 R-plattformen ved Ekofisk-senteret. Oljen som ble separert ut, ble pumpet gjennom en 10” oljerørledning som også gikk til Ekofisk 2/4 R. Før både gass og olje ble sendt inn i rørledningen gikk de gjennom en fiskal målestasjon som målte mengden av olje og gass som ble produsert.

Boligkvarter kapasitet: 32 personer
Vanndybde: 71 meter
Kjellerdekket 19 meter over vannet.
Boretårnet 94 meter over vannet.

Frem til plattformen ble stengt i juli 1998 hadde den produsert:
4,81731 mill. Sm3 olje (millioner standard kubikkmeter)
1,97332 bill. Sm3 gass (milliarder standard kubikkmeter)
0,21107 mill. tonn NGL (Natural Gas Liquids)
0,41902 mill. Sm3 o.e. (olje-ekvivalenter)

tabell
Tegning Edda 2/7 C
Lukk
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower