Hjelpesystemer Print
Hjelpesystemer

Glykol regenerering:

Glykol fra gasstørkeren har et trykk på 1205 psig og er mettet med vann og gass.  Først blir trykket redusert før gassen fjernes i en avgasser (Degassing Pot).  Glykolen blir så filtrert og varmet opp i regeneratoren hvor vannet fordamper.  Den tørre glykolen går deretter gjennom pumper for å få samme trykket som gasstørkeren der den igjen blir injisert.

 

degassingpot
Avgasser - Degassing Pot
glycolregAlb
Glykol regenerator
Pigging

Gassrør pigging.  For å fjerne slagg og vann i gassrørledningen sendes en rund ball inn i gassrøret på Albuskjell 1/6 A.  Denne følger med gasstrømmen til Ekofisk 2/4 R der den blir fjernet.

Oljerør pigging.  Rørskrapen i oljeledningen har en annen form enn gassrørskrapen, men fungerer ellers på samme måte. 

gaspiglauncher
Rør for gasspigging - utstyret er nedstengt - foto april 2004
oilpiglauncher
Oljepigrør - utstyret er nedstengt - foto april 2004
oljepigtegn
Oljepigrør
gasspigtegn
Gasspigrør
Andre hjelpesystemer

Kraftforsyning: Den elektriske kraften til plattformen blir produsert i generatorrommet.  Fire elektriske generatorer var hver drevet av en Kongsberg gassturbin.  Senere ble to av turbinene fjernet og en dieselmotor installert.  De elektriske tavlene var plassert i modulen over generatorene.  Arbeidsspenningen er 480 volt.

Andre hjelpesystemer er:  Brannsystemer, redningsutstyr, instrumentluft, injeksjon av kjemikalier, drikkevann, diesel og smøreolje, gassløftutstyr, verksted, helikopterdekk, boligmodul, flammetårn, radiokommunikasjon osv.

flammetårn
Flammetårn - toppen er demontert slik at høyden er halvert - foto april 2004
radiorom
Telegrafist Kjell Jonassen opererer radiorommet - foto april 2004
sikringstavle
Sikringstavler - foto april 2004
spiserom
Kantinen på 1/6 A - foto april 2004
helidekk
Helidekket - mannskap byttes ut
hjørnebrønnhode
Lukk
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower