Fiskale målesystemer Print
Fiskale målesystemer
meterprover
Meter Prover - oljekalibratoren på 1/6A - foto april 2004

Olje og gass som produseres på plattformen og eksporteres til Ekofisk-senteret måles i en målestasjon på plattformen.  Data fra disse instrumentene sendes til en datamaskin (Daniel Computor) for prosessering før signalene sendes til Ekofisk-senteret via en telemetri link. 

Det er også tilsvarende måleenheter for gass som blir brukt på plattformen og for flammetårnet.

Gassmåling.  Gassmåleren består av et rør som inneholder en trykkmåler, en temperaturmåler, en tetthetsmåler og en restriksjon (flow orifice).  Gasstrømmen blir ført gjennom en restriksjon i gasslinjen.  Når gassen passerer denne restriksjonen øker hastigheten på gassen og samtidig faller trykket.  Utfra kjennskap til gassens tetthet og komposisjon vil en da kunne bruke dette trykkfallet til å måle mengden nøyaktig. 

Oljemåling.  For å måle oljen blir et turbinmeter brukt.  I ytterkanten av rotoren sitter det små magneter som gir signaler til følere i rotorhuset.  Disse følerne kan da måle hastigheten rotoren går rundt med, og utfra dette måle nøyaktig hvor mye væske som går gjennom måleren. 

Kalibrering:   Det vil være nødvendig å kalibrere et slikt turbinmeter jevnlig for å sikre gode målinger.  Kalibratoren (Meter Prover) består av en hesteskolignende prøvesløyfe.  Inne i denne sløyfen er det en gummiball.  Under kalibreringen blir olje ført inn i prøvesløyfen og skyver gummiballen foran seg.  Ved å måle tiden det tar for gummiballen å gå rundt sløyfen samt at en kjenner sløyfens nøyaktige volum, vil en kunne måle oljestrømmen nøyaktig.  Disse data blir så sammenlignet med pulsene fra turbinmeteret.   

meterloopAlb
Skjematisk prøvesløyfe for olje
hjørnebrønnhode
Lukk
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower