Gasstørking Print
Gasstørking

Gassen som eksporteres i gassrørledningen til Ekofisk 2/4 R må være helt tørr.  Ellers kan is og hydratpropper danne seg i rørledningen under transporten gjennom det kalde sjøvannet. 

Først kjøles gassen ned fra 100°C til 27°C i to steg før den mikses med en væske som trekker til seg vannet (trietylenglykol).  Etter at gassen har vært i kontakt med glykol og blitt tørket, blir den igjen varmet opp til 65°C i en varmeveksler.

Gasstørkesystemet består av gass/gass varmeveksler, gasskjøler (etterkjøler) og tørkeenhet (Glycol Contactor).

Gass/gass varmeveksler.  Varmeveksleren har to funksjoner;  å kjøle den innkommende gassen (100 - 60°C) og varme opp den utgående gassen (27 - 65°C).  To gasstrømmer passerer hverandre i denne varmeveksleren.

Gasskjøler (etterkjøler).  Gasskjøleren inneholder flere vannkjølte rør som gassen sirkulerer rundt.  (60°C - 27°C)

Tørkeenhet (Glycol Contactor).  Tørkeenheten er en vertikal tank som er 13 meter høy og 2 meter i diameter.  Gassen bobler opp gjennom en rekke kar fylt med glykol og ender opp på toppen av tanken som tørr gass.  Glykol som er mettet med vann sirkuleres ut og ny tørr glykol pumpes inn.

Etter igjen å ha passert gass/gass varmeveksleren holder gassen en temperatur på 65 °C.  Gassen er nå helt tørr og klar for eksport til Ekofisk 2/4 R.
 

gasstørkemod
Gasstørkemodul
gasstørker
Gasstørker
glycolcontaktor
Tørkeenhet - også kalt Glycol Contactor - foto april 2004
hjørnebrønnhode
Lukk
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower