Separasjon Print
Separasjon
prodseparator
Testseparator - foto april 2004

Produksjonsbrønnhodene leverer en blanding av råolje og naturgass til separatorene enten gjennom produksjons samleledningene eller testsamleledningen.  Blandingen av gass, olje og vann fra brønnene må separeres for videre behandling på plattformen.

Produksjonsseparatoren er en 20 meter lang horisontal tank som er 4 meter i diameter.  Den arbeider ut fra prinsippet om at den tyngste væsken i tanken synker ned på bunnen og lettere væsker og gass ligger over denne. Det er en 3-fase separator med en nedre fase av vann, en midtre fase av råolje og en øvre fase av gass.  Innvendig er den utstyrt med innløpsavbøyer, sju perforerte ledeplater og en dråpefanger for gassutløpet.

Testseparatoren arbeider etter samme prinsipp som produksjonsseparatoren, men er noe mindre.  Den brukes til å teste bl.a. produksjonsrate fra en enkelt brønn slik at strupeventilen i brønnhodet kan justeres riktig.

separatortankalb
Produksjonsseparator
sepsystemAlb
Testseparator - foto april 2004
albu35-004
Produksjonsseparator
albu35-005
Testseparator
hjørnebrønnhode
Lukk
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower