Økonomi og samfunn
Olje og gass for milliarder av kroner
Olje og gass for milliarder av kroner
Ekofisk har levert olje i strie strømmer i over 30 år. Totalt regner ConocoPhillips med at det er solgt olje, våtgass, gass og prosesstjenester fra alle feltene i Ekofiskområdet for 1216 milliarder 2003-kroner. Fordelt på den norske befolkning utgjør det nesten 300.000 kroner per hode.
Fornorskning
Fornorskning
Phillips rekrutterte nordmenn til arbeid offshore allerede fra tidlig 1970-tallet. Problemer i den norske handelsfåten som følge av oljekrisen vinteren 1973/74 førte til en økning i søknader fra nordmenn til offshorearbeid. Det ble rekruttert erfarne maskinister og maskinsjefer som etter hvert ble grunnstammen blant driftsoperatørene på Ekofisk. Siden midten av 1980-tallet har 99 prosent av de offshoreansatte i operatørselskapet vært norske. De er den dag i dag (2004) rekruttert fra alle landets 19 fylker. Hoveddelen av de offshoreansatte (46 prosent) er imidlertid bosatt i Rogaland.
Ringvirkninger av Ekofisk II
Ringvirkninger av Ekofisk II
I løpet av byggeperioden skapte Ekofisk II-prosjektet rundt 15.000 årsverk i Norge hos leverandører og underleverandører - samt i operatørselskapet Phillips. Det viste en studie utført av konsulentselskapet Asplan Viak Stavanger, som ble publisert i 1998. Den norske andelen av samlet tildelte kontrakter og innkjøpsordrer var på 69 prosent. Det tilsvarte 10,3 milliarder av en total på 14,8 milliarder kroner.
Ny oljegigant på norsk sokkel
Ny oljegigant på norsk sokkel
Tirsdag 12. mars 2002 sa aksjonærene i Phillips og Conoco ja til fusjon. Dette var den siste i rekken fusjoner mellom de store oljeselskapene. Det nye selskapet har fått navnet ConocoPhillips. Det har avansert til verdens åttende største ikke-statlige petroleumsselskap målt etter reserver.
Arbeidsmiljøloven
Arbeidsmiljøloven
Arbeidsmiljøloven som kom i 1977 representerte et stort fremskritt for norske arbeidstakere og særlig oljearbeiderne på norsk sokkel. Loven gikk lengre enn noe annet tidligere lovverk i å alminneliggjøre faglige rettigheter og for oljearbeiderne ble loven i første rekke til å få positive konsekvenser for sikkerheten på arbeidsplassen.
Phillips overrisler Sola med olje-inntekter
Phillips overrisler Sola med olje-inntekter
De tjue årene fra 1965 til 1985 - da oljealderen gjorde sitt inntog - var den mest utpregede vekstperioden i Sola kommunes historie noen sinne. Byggingen av Shell-raffineriet i Tananger startet 1. juli 1965. Utbyggingen av Norsco-basen som også lå i Tananger, begynte i desember samme år. Seks år senere var oljeproduksjonen i gang i Nordsjøen, og Norsco leide ut kontorer og lagerlokaler til nærmere 20 selskaper. I 1973 flyttet Phillips sitt basekontor fra Dusavik i Stavanger til Norsco-basen. Da basekontoret ble omgjort til hovedkontor for selskapet i 1978, fikk det stor betydning for kommunens skatteinntekter.
Oljen forandret Stavanger-regionen
Oljen forandret Stavanger-regionen
De økonomiske ring-virkningene av oljeindustrien har vært store for Stavanger regionen og Norge som helhet. Før oljeindustrien kom, var Stavanger preget av nedgang. Hermetikkindustrien - byens tidligere hovednæring - var i retur. Industrien og da særlig skipsindustrien, absorberte en del av den ledige arbeidskraften. Inntektsgjennomsnittet var lavere enn i de andre større byene. Byen trengte flere næringslivsmessige bein å stå på. Da det ble klart at store oljeselskap ville sette igang letevirksomhet etter olje og gass i Nordsjøen, var Stavanger parat til å ta imot dem.
Arkivene i Kulturminne Ekofisk
Deler av arkiver etter Phillips Petroleum Company Norway, bedriftslege Tor Nome og styremedlem Henrik Ernst Helliesen er en del av Kulturminne Ekofisk arkivene. Disse arkivene og en rekke andre relevante arkiver som Arbeidstilsynet, Oljedirektoratet, Stavanger politikammer, Total Norge, Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Norsk Olje- og Petroleumsforbund (NOPEF) er katalogisert på arkivstykke og mappenivå i Arkivverkets felleskatalog.
Litteratur om Ekofisk
Ved siden av den informasjonen om Ekofisk som finnes på dette nettstedet er en rekke bøker, tidsskrifter og artikler som omhandler Ekofisk tilgjengelig i norske bibliotek. I denne artikkelen kan du enkelt klikke deg inn på ferdige søk om Ekofisk i Bibsys, OIL-databasen og i ODIN. På søkesidene er det hjelp til hvordan du selv kan utføre mer avanserte søk i databasene. På side to finnes en oversikt over alle publikasjonene Phillips Petroleum Company Norway har gitt ut gjennom tidene. Dessuten kan boka "Funn! Historien om Ekofisks første 20 år" skrevet av Stig S. Kvendseth lastes ned i pdf-format.
Litteratur om økonomi og samfunn
Til denne siden ligger det lenker til litteraturlister over utvalgte emner innen økonomi og samfunn. Det ligger en liste over litteratur som finnes i BibSys om emnet økonomi og samfunn generelt. I tillegg finnes det finner en lenker til seks lister over litteratur som finnes i referansedatabasen Oil. Disse emnene er: miljø, økonomi, arbeid, petroleumspolitikk, ulykker og sikkerhet.
Litteratur fra BibSys
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower