Perioder

I periodene på tidslinjen kan en vandre fra hendelse til hendelse i Ekofisk-områdets historie fra 1962 fram til 1997. Her ligger mange godbiter i form av artikler, filmsnutter, foto, radioklipp og så videre som levendegjør Norges tidlige oljehistorie.

 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower